Historie Nowych Mediów (konferencja)

link

Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz projekt badawczy Nowe Media PRL zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji Historie Nowych Mediów | New Media Histories, która odbędzie się w dniach 16 – 18 października.

Uczonych zajmujących się tak zwanymi „nowymi mediami” do niedawna fascynowała przede wszystkim ich nowość. W miarę jak „nowe media” stają się coraz starsze, rośnie jednak zainteresowanie perspektywą historyczną w badaniach nad nimi. Spojrzenie takie przynosi korzyści dotyczące faktografii, pozwala bowiem odkryć i zachować od zapomnienia media i praktyki medialne, które z różnych powodów zniknęły z głównego nurtu rozwoju mediów. Umożliwia także refleksję teoretyczną dotyczącą różnych definicji nowych mediów oraz dynamicznie zmieniającej się, a zarazem pozbawionej pamięci o tych zmianach kategorii „nowości”. To z kolei toruje drogę metarefleksji nad historiografią mediów.

Narodziny nowych mediów zbiegły się też z przemianami politycznymi, w szczególności z upadkiem komunizmu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Relacje pomiędzy rozwojem nowych mediów a kontekstem polityczno-społecznym stanowią zatem drugi obszerny, a słabo poznany obszar badań.

W wymiarze praktycznym rozważania historyczne stanowią podstawę działań związanych z ochroną, zachowaniem i upowszechnianiem dóbr kultury nowych mediów. Wobec coraz szybszego rozwoju technik medialnych refleksja teoretyczna służy więc praktyce muzealniczej i wystawowej, w coraz większym stopniu obejmującej nowomedialne dziedzictwo kulturowe.

Organizowana przez Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego konferencja HISTORIE NOWYCH MEDIÓW odpowiada na rosnącą potrzebę refleksji historycznej nad nowymi mediami. Celem konferencji jest zbliżenie badaczy zajmujących się tą tematyką oraz konfrontacja metod i osiągnięć. Naszą konferencję adresujemy do uczonych reprezentujących szeroko rozumiane medioznawstwo, a także historię mediów, socjologię mediów, antropologię mediów, ekologię mediów, badania nad martwymi mediami, humanistykę cyfrową, politologię oraz inne dyscypliny naukowe.

Propozycje referatów (streszczenia o objętości 500 słów wraz z biogramem autora) należy nadsyłać na adres [email protected] do 22 czerwca 2014. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (€50) i pokrywa koszt udziału w konferencji oraz wyżywienie. Opłata nie obejmuje noclegów.

Więcej informacji: www.mediaprl.uni.lodz.pl/konferencja/

O ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji CC BY-SA 3.0.

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *