Moda a prawo autorskie: dobre praktyki według Europeany

W połowie grudnia uruchomiono portal projektu Europeana Fashion – inicjatywy, której celem jest wzbogacenie katalogu Europeany o ponad 700 tys. skanów dotyczących mody i wzornictwa, opublikowanych do 2015 roku. To wspólna inicjatywa 22 partnerów: muzeów, publicznych oraz prywatnych archiwów oraz innych instytucji z 12 krajów europejskich. W katalogu Europeana Fashion publikowane są szkice i wzory projektów, ilustracje i rysunki, fotografie historycznych modeli ubiorów, tkanin, dodatków oraz dokumentacja fotograficzna i video z pokazów.

W ramach projektu publikowany został przewodnik „Fashion and Intellectual Property”, mający ułatwić poruszanie się wśród skomplikowanych regulacji prawnoautorskich (i innych) dotyczących mody. Nad jego opracowaniem pracował zespół Muzeum Wiktorii i Alberta (V&A) w Londynie.

Twórcy przewodnika podkreślają znaczenie dobrych praktyk i konieczność uregulowania statusu prawnoautorskiego fotografii czy reprodukcji mających trafić do Europeany; zwracają też uwagę na możliwości, jakie stwarzają licencje Creative Commons (w przewodniku znaleźć można nawet wzór listu z prośbą o zezwolenie na opublikowanie fotografii dzieła na jednej z licencji CC). Broszura przybliża czytelnikom proces ustalania statusu prawnoautorskiego (copyright clearance) w oparciu o najważniejsze regulacje europejskie, sygnalizuje różnice pomiędzy wykorzystaniem wizerunków obiektów unikalnych – jak kreacje haute-couture – a tych produkowanych masowo, czy np. projektów ozdobionych wzorem graficznym, uznawanym za osobny, oryginalny utwór. Publikacja ma być wsparciem dla instytucji kultury oraz wszystkich, którzy publikują treści i materiały wizualne związane ze światem mody.

Być może projekt spełni funkcję pilotażową i doprowadzi do współpracy większej ilości europejskich centrów wzornictwa z Europeaną. Obecnie portal – tymczasowo w wersji beta – zawiera nie tylko wiele opatrzonych wyczerpującymi metadanymi szkiców, ilustracji czy fotografii historycznych modeli (zarówno na licencjach Creative Commons, jak i bez zezwolenia na ponowne wykorzystanie), ale też imponującą liczbę kilkunastu tysięcy fotografii ze współczesnych pokazów pierwszoligowych domów mody takich jak Chanel, Balenciaga, Armani, Dior i innych (w tej chwili najczęściej stosowana licencja to BY-NC-ND; w opisie zdjęcia znajdziemy między innymi nazwisko lub markę projektanta, datę i miejsce pokazu oraz nazwę instytucji zgłaszającej).

Autorzy przewodnika „Moda a własność intelektualna” zachęcają do „świadomego publikowania i dzielenia się treściami kultury w Internecie”. Roxanne Peters, redaktorka publikacji, pisze:

Moda należy do kultury na równi z innymi dziedzinami sztuki czy projektowania. Dlatego odpowiednie zarządzanie prawami do wizerunków dzieł z tej dziedziny jest kluczową kwestią – bez względu na to, czy dotyczy wielkich domów mody jak Chanel, czy początkujących projektantów. Rolą instytucji kultury jest wdrażanie dobrych praktyk, odpowiednie oznaczanie autorstwa i edukacja uczestników sieciowej społeczności.• • •


Kilka razy w miesiącu wysyłany jest newsletter z informacją o nowych materiałach dostępnych na Historiaimedia.org. Nie ma w nim żadnych reklam. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. Proszę o podanie adresu email:

 

Bezpieczeństwo adresów w bazie subskrypcji zapewnia system NinjaMail.

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarze

Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety. Komentarze są moderowane.

Dodaj komentarz