Wikipedia to źródło pierwszego kontaktu

wiki48343

W najnowszym numerze wydawanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma „Życie uniwersyteckie” opublikowano zapis rozmowy z dr. Tomaszem Raburskim, administratorem Wikipedii i pracownikiem Instytutu Filozofii UAM.

Pyta pani, czy można wykorzystać Wikipedię na potrzeby dydaktyki. Otóż – tak. Prowadziłem kilka takich projektów. Studenci filozofii tłumaczyli np. z językaangielskiego takie hasła jak prawa kobiety, filozofia amerykańska czy liberalizm. Dla studentów był to doskonały trening znajomości języka. Na tomiast nie udaje się zreguły wspólne pisanie haseł na zaliczenie. Studenci robią to byle jak, trudno ich moty wować, a sprawdzanie wymaga wiele pracy. Opraco wywanie haseł sprawdza się na po ziomie licencjatu, kiedy studenci przeczytali już literaturę przedmiotu. Studenci, pisząc licencjat, czują się często sfrustrowani, że ich pracę przeczytają tylko promotor i recenzent. Gdyby natomiast przygotować na tej podstawie hasło problemowe, podać źródła, rozwinąć o fragmenty literatury, to myślę, że obok satysfakcjiautora byłby z tego pożytek dla wielu osób.

Wywiad przeczytać można pod tym linkiem.