Na piąte urodziny Europeany 30 mln agregowanych obiektów

#AllezCulture infographic

W listopadzie przypadają piąte urodziny Europeany – największej europejskiej biblioteki cyfrowej, agregującej informacje (metadane) o zbiorach ponad 2 tys. archiwów, bibliotek, galerii i muzeów.

Wiadomo już także, że dwa lata przed wyznaczonym terminem udało się Europeanie osiągnąć zakładaną objętość zbiorów – dziś to 30 mln obiektów cyfrowych. Model pozyskiwania i publikowania zbiorów wypracowany przez Europeanę został przyjęty przez uruchomioną niedawno Digital Public Library of America, co jest w pewnym sensie miarą jego sukcesu.

Europeana pracuje nie tylko ze zbiorami instytucjonalnymi. W ramach projektu Europeana 1989 (o którym pisałem na tej stronie) gromadzi cyfrowe wersje prywatnych zbiorów dokumentujących przełomowe lata upadku komunizmu – dziś to ponad 60 tys. obiektów.

Taki zasięg działania to także olbrzymie pieniądze. Roczny koszt funkcjonowania Europeany to około 30 milionów euro. Optymalny poziom finansowego wsparcia Europeany jest zagrożony w perspektywie 2015 roku, bowiem w lutym zaproponowano dość radykalne cięcia w budżecie programu Connecting Europe Facility (CEF), mającego od 2015 roku finansować Europeanę. Oznaczają one m.in. zredukowanie poziomu finansowania usług cyfrowych i łącz z 9 do 1 mln euro. W tej perspektywie Europeana zainicjowała kampanię #AllezCulture, w ramach której stara się budować szeroką koalicję na rzecz utrzymania dotychczasowego budżetu.

Infografika: CC BY-SA Europeana