„Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 r. Problemy. Wyzwania. Dylematy” (konferencja)

link

W dniach 20-22 listopada w Lublinie na UMCS odbędzie się konferencja naukowa „Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 r. Problemy. Wyzwania. Dylematy”. Zakres tematyczny konferencji jest bardzo szeroki:

Przeobrażenia polityczne mające miejsce w 1989 r. rozpoczęły nowy okres w dziejach Polski. Władza, dzierżona do tej pory niepodzielnie przez komunistów, przeszła w ręce niedawnej opozycji, która od tego momentu stanęła na czele państwa. Przemiany ustrojowe końca lat 80. odcisnęły swoje piętno na wielu segmentach życia społecznego i kulturalnego. Pozostaje natomiast pytaniem, czy ów rok 1989 oznaczał nowe otwarcie również w dziedzinie badań historycznych.

Celem zaplanowanej na 20–22 listopada 2013 r. konferencji będzie nie tylko próba odpowiedzi na tak postawione pytanie. Na odrębną refleksję naukową zasługuje bowiem także analiza działalności poszczególnych ośrodków badawczych w Polsce. Spotkanie będzie też okazją do wieloaspektowej dyskusji nad kierunkami działań historyków po 1989 oraz szansą na dokonanie podsumowania dorobku metodologii historii ostatnich dwudziestu lat.

W zamyśle organizatorów debata zostanie poszerzona o przyjrzenie się pozycji historii jako takiej w przestrzeni publicznej. Ponadto jest rzeczą interesującą, jak rozwój technologii wpłynął na formę przekazu wiedzy historycznej. Na koniec wreszcie nie da się uciec od pytania, czy po 1989 r. możemy mówić o wyraźnym postępie nauk historycznych, oraz od kwestii norm etycznych, którymi winien kierować się historyk w pracy naukowej.

Czytelniczki i czytelników HiM zainteresować może szczególnie zaplanowany na trzeci dzień obrad wątek dotyczący obecności historii w przestrzeni publicznej. W jego ramach posłuchać będzie można wystąpień dotyczących polityki historycznej, historii w Internecie czy rekonstrukcji historycznych. To kolejne już wydarzenie organizowane na UMCS podejmujące te tematy – w 2010 roku odbyła się tam konferencja „Historie alternatywne”, w całości poświęcona nowemu spojrzeniu na obecność historii w społeczeństwie i w mediach.

Wydarzenie organizuje lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Zakład Metodologii Historii i Zakład Historii Najnowszej Instytutu Historii UMCS.

Program konferencji dostępny jest pod tym linkiem.

O ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji CC BY-SA 3.0.

Powiązane wpisy