THATCamp Warszawa (6 listopada 2013)

thatcamp-pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej warszawskiej edycji THATCampu, organizowanej w MiTo przez grupę zajmującą się humanistyką cyfrową w Instytucie Badań Literackich PAN.

THATCamp (The Humanities and Technology Camp) to otwarte, bezpłatne i nieformalne spotkania poświęcone szeroko pojętym związkom między technologią a humanistyką. W obrębie zainteresowania znajduje się zarówno wykorzystywanie nowych technologii w badaniach humanistycznych, jak i zagadnienia związane z archiwami, bibliotekami czy praktykami artystycznymi. W Polsce spotkania z cyklu THATCamp odbyły się dotąd w Lublinie i Poznaniu.

Warszawski THATCamp odbywa się przy okazji konferencji Teksty kultury uczestnictwa, organizowanej przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Chcielibyśmy, by prezentacje na THATCampie dotyczyły zagadnień związanych z literaturą i językiem (np. literatura cyfrowa, elektroniczne edycje dzieł literackich, komputerowe badania lingwistyczne, biblioteki cyfrowe, analiza dyskursu internetowego, rynek książki, e-booki, narracja w grach, wspólnoty interpretacyjne online itp.).

THATCamp będzie się składać z kilku sekcji referatowych (10 minut na wystąpienie), poprzedzonych prezentacjami warsztatowymi: dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, prof. UW przedstawi zmienne koleje losu programu edytorskiego „Magik”, dr Jan Rybicki (UJ) i dr Maciej Eder (UP) opowiedzą o sukcesach i wyzwaniach stylistyki komputerowej oraz dr Maciej Piasecki (PWr) zaprezentuje projekty CLARIN-PL oraz plWordNet (Słowosieć).

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swój projekt (planowany, realizowany, zakończony), oraz podzielić się pomysłami i przemyśleniami (a także obawami) związanymi z cyfrową humanistyką.

Zgłoszenia wystąpień można wysyłać do 30 października za pomocą formularza dostępnego na stronie http://thatcamp.waw.pl/wpgforms/rejestracja/