Muzea w kulturze współczesnej: wyzwania, możliwości, zagrożenia (konferencja)

W imieniu Zakładu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS oraz Muzeum Lubelskiego w Lublinie zapraszam na konferencję Muzea w kulturze współczesnej: wyzwania, możliwości, zagrożenia, która odbędzie się 22-23 maja 2014 w Lublinie.

Zmiany w kulturze współczesnej spowodowały, że muzeum publiczne ukształtowane na fundamencie oświeceniowym przeżywa kryzys. Jesteśmy obecnie świadkami pojawienia się nowej generacji muzeów, które można określić jako instytucje partycypacyjne wykorzystujące strategie teatralne i muzeologię performatywną. Publiczność zmienia się w aktywnych konsumentów poszukujących na ekspozycjach nie tylko wiedzy, ale rozrywki i „doświadczenia”. Muzea poszukują nowej tożsamości i starają się wprowadzać zmiany atrakcyjne dla publiczności nie rezygnując ze swych utrwalonych funkcji. Nawet zwolennicy tradycji zauważają, że olbrzymia konkurencja innych mediów zagraża przyszłości muzeów. Chcąc przetrwać i – paradoksalnie – nadal spełniać swoje funkcje muzea podejmują wysiłek określenia na nowo swej tożsamości, celów i strategii wystawienniczych. Konferencja będzie stanowić podsumowanie tego, co wydarzyło się w studiach nad muzeami przez ostatnie dwie dekady. Problematyka konferencji będzie obracała się wokół następujących bloków tematycznych:
-nowe ekspozycje muzealne: sposoby i środki prezentacji
-status obiektu muzealnego (problem autentyczności, powrót do materialności)
-nowe technologie w muzeum (rekonstrukcje i symulacje w przestrzeniach muzealnych)
-widz czy konsument (próba zdefiniowania współczesnej publiczności muzealnej)
-edukacja muzealna
-nowe modele komunikacji muzealnej
-zarządzanie muzeum wobec konkurencji innych mediów
-najnowsze trendy w muzealnictwie (np. neuromuzeologia)

Planowana opłata konferencyjna wynosi 300 zł, organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane w formie monografii.

Zgłoszenia i abstrakty prosimy przesłać do końca grudnia 2013 na jeden ze wskazanych niżej adresów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń.

Kierownik konferencji: dr hab. Anna Ziębińska-Witek: [email protected]

Sekretarz konferencji: dr Grzegorz Żuk [email protected]