Ankieta na temat standardów digitalizacyjnych

link

Succeed to europejski projekt mający na celu promowanie wdrażania i walidacji innowacyjnych narzędzi doskonalących proces digitalizacji dokumentów tekstowych. W jego ramach uruchomiono internetową ankietę dotyczącą standardów i formatów wykorzystywanych w procesie digitalizacji.

Ankieta zawiera 30 pytań. Jej celem jest zebranie informacji na temat bieżących praktyk w kontekście plików master (plików wzorcowych), wersji prezentacyjnych, formatów metadanych, OCR, itp. Informacje te pomogą przygotować rekomendacje na poziomie europejskim w zakresie digitalizacji dokumentów tekstowych.

Formularz z pytaniami dostępny jest pod tym adresem.

W formularzu podać należy podstawowe informacje o instytucji, w ramach której wypełnia się ankietę. Jej organizatorzy nie będą jednak ich upubliczniać bez uzyskania odpowiedniej zgody.

Odpowiedzi gromadzone są do końca września.

O ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji CC BY-SA 3.0.

Powiązane wpisy