Kultura Współczesna: artykuły dostępne online

Narodowe Centrum Kultury, wydawca Kultury Współczesnej, poinformowało o udostępnieniu online artykułów z części numerów tego kwartalnika naukowego. Teksty dostępne są w formacie PDF na stronie kulturawspolczesna.pl/archiwum.

Czytelników HiM zainteresować mogą szczególnie trzy numery poświęcone współczesnej kulturze historycznej i archiwom:

Numer 1/2010 O pożytkach z wiedzy historycznej – w tym numerze „Kultury Współczesnej” powracamy do problemów przeszłości i jej społecznych wyobrażeń oraz różnorakich pożytków z niej czerpanych. Problematyka ta jest ciągle obecna na wszystkich poziomach społecznego dyskursu, daleka jednak od wyczerpania. W części pierwszej numeru znalazły się tłumaczenia prac niemieckich badaczy pamięci oraz artykuły współpracujących z nimi w ramach projektu Polsko-niemieckie miejsca pamięci badaczy polskich z Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Pozostałe teksty – z nielicznymi wyjątkami – prezentowane były podczas zorganizowanego przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w maju 2009 roku seminarium „Kulturoznawstwo a wiedza historyczna” poświęconego problemom pożytków czynionych z historii, kulturze historycznej, pamięci zbiorowej oraz kulturoznawczym badaniom pamięci. Seminarium to, współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze i Narodowe Centrum Kultury. Pod jednym przynajmniej względem spotkanie to realizowało ideę naczelną cyklu seminariów „Kultury Współczesnej”: łączyć refleksję teoretyczno-metodologiczną z badaniem rzeczywistości kulturowej.

W tym numerze znajduje się także mój tekst poświęcony facebookowemu projektowi upamiętniającemu zamordowanego w 1942 roku na Majdanku Henia Żytomirskiego.

Numer 4/2011 Powrót do archiwów W perspektywie indywidualnej stajemy wobec całości zasobów sieci – wobec nowego światoobrazu. Archiwum to w swojej niepochwytności obiecuje wszystko, będąc w stanie wypluć z wyszukiwarki każdy film, książkę, wydarzenie, spektakl […], informację, liczbę, której potrzebujemy, a która może odsyłać do minionych działań i wesprzeć podejmowanie działań przyszłych. Internetowa utopia archiwizacji realizuje się w pewnym sensie nawet bez gestu archiwizowania: funkcja „zapisz” nie wymaga wcześniejszej decyzji, automat zapisuje wszystko (czasem jedynie zderzymy się ze stroną: 404 lub komputer powie: „This content has been removed due to copyright infrigement”.) (Iwona Kurz)

Artykuły z mumeru 3/2007 poświęconego medializacji pamięci w kulturze współczesnej nie zostały jak dotąd opublikowane w internecie.