Archive Ready: sprawdź, czy twoja strona może być zarchiwizowana

archiveready

W październiku 2012 roku Vangelis Banos, grecki programista specjalizujący się w rozwijaniu systemów bibliotek cyfrowych i problemach związanych z archiwizacją stron internetowych, udostępnił narzędzie o nazwie Archive Ready. To prosty system pozwalający sprawdzić, czy określony serwis jest odpowiednio przygotowany do pobrania i zabezpieczenia przez narzędzia repozytoriów archiwalnych takich jak Archive.org.

Metodologiczne podstawy mechanizmu analizy Banos przedstawił wraz z innymi autorami w artykule CLEAR: a credible method to evaluate website archivability (publikacja w materiałach pokonferencyjnych konferencji iPRES’2013). Na zdolność serwisu do bycia poprawnie zarchiwizowanym (archivability) składają się następujące cechy: dostępność (accessibility), wypełnianie standardów języków programowania (standards and compliance), spójność strony (cohesion) – np. przechowywanie wszystkich plików na jednym serwerze i brak zewnętrznych widgetów oraz kwestie wydajności (performance) i stosowania metadanych.

Pod adresem archiveready.com każdy twórca lub administrator serwisu internetowego może sprawdzić przygotowanie swojej strony pod kątem jej obecności w repozytoriach archiwalnych.