openGLAM 2013. Otwarte zasoby kultury (konferencja)

konf

W dniach 11–12 października 2013 w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki odbędzie się konferencja openGLAM 2013. Otwarte zasoby kultury. Do 31 sierpnia można zgłaszać własne propozycje sesji, warsztatów i wystąpień – program wydarzenia jest na razie otwarty.

Problem otwartości instytucji kultury jest w Polsce dopiero rozpoznawany. Mamy już co prawda do dyspozycji pierwsze publikacje i przewodniki na ten temat (np. Otwartość w publicznych instytucjach kultury czy Wprowadzenie do historii cyfrowej), wątki otwartościowe pojawiają się także na wydarzeniach skierowanych do instytucji GLAM (THATCamp, konferencje organizowane dla polskich bibliotek cyfrowych), kwestie te podejmuje także Federacja Bibliotek Cyfrowych. Brakuje jednak dyskusji dotyczącej konkretnych problemów takich jak choćby koszty i efektywność polityk otwartościowych czy skuteczność wykorzystywania zasobów instytucji GLAM w edukacji (np. w polskich szkołach). Mam nadzieję, że takie wątki pojawią się podczas październikowych wystąpień i warsztatów.

Na stronie konferencji czytamy, że:

openGLAM 2013 to inicjatywa skierowana przede wszystkim do pracowników instytucji kultury i dziedzictwa, coraz częściej określanych jako część sektora GLAM. Do udziału zapraszamy również osoby współpracujące z tymi instytucjami oraz prowadzące projekty z wykorzystywaniem ich zbiorów: badaczy, animatorów kultury, twórców i pracowników organizacji pozarządowych. openGLAM 2013 jest okazją do wspólnych rozmów działaczy na rzecz otwartości, przedstawicieli instytucji już realizujących takie inicjatywy oraz osób pragnących dowiedzieć się więcej, by wdrażać openGLAM we własnych instytucjach. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Strona domowa konferencji: openglam2013.pl
Zgłaszanie propozycji wystąpienia/warsztatu: openglam2013.pl/zgloszenie-udzialu-w-konferencji