Spotkanie historyków cyfrowych w ICM

Historycy cyfrowi w ICM

8 maja w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) odbyło się spotkanie mające integrować środowisko historyków cyfrowych i informatyków zaangażowanych w projekty z obszaru humanistyki cyfrowej. Czekając na prezentacje, które organizatorzy zapowiedzieli udostępnić, chciałbym napisać kilka słów na temat tego wydarzenia.

Podczas spotkania wysłuchać można było ponad 20 zróżnicowanych wystąpień, opisujących projekty i koncepcje badawcze, które umieścić można w nurcie cyfrowej humanistyki. W konferencji obok historyków, archiwistów czy bibliotekarzy wzięli udział także kulturoznawcy, którzy pokazali dość ważne problemy związane z formami publikacji naukowych w nowoczesnej humanistyce (Andrzej Radomski) czy pracą badawczą nad dużymi zestawami dynamicznie kształtowanych zasobów internetowych (Maciej Maryl mówiący o badaniu piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów). Mnie najbardziej interesowały jednak zagadnienia związane z digitalizacją i badaniami historycznymi.

Podczas sesji wystąpień mówiono m.in. o planowanym wdrożeniu nowego, bardziej użytecznego interfejsu do biblioteki cyfrowej Polona (tworzonej przez Bibliotekę Narodową). Mateusz Matuszyk z Uniwersytetu Wrocławskiego prezentował projekt Historia 2.0, który polegać ma na budowie przeznaczonego dla studentów, internetowego repozytorium cyfrowych narzędzi i metod badań historycznych. Ma to być uzupełnienie tradycyjnej oferty edukacji informatycznej na kierunku historycznym.

Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Marka Ostrowskiego, opisującego tworzony oddolnie (poza uczelnią i systemem grantów) projekt baz geohistorycznych dla Warszawy. Tematyka historycznego ujęcia informacji geograficznej (GIS) pojawiła się także w prezentacji Marka Słonia i Bogumiła Szady i była dla mnie najbardziej interesującym elementem całego spotkania. Myślenie o historii w perspektywie przestrzeni pozwala szukać nowych źródeł i nowych form historiografii (warstwy historyczne na mapach Marka Ostrowskiego), generuje jednak duże problemy (np. związane z odwzorowywaniem punktów z klasycznych map papierowych na mapy 3D).

Większą część dyskusji, która rozwinęła się po prezentacjach, poświęcono problemowi finansowania projektów humanistycznych oraz zasadności umieszczania publikacji i danych naukowych w repozytoriach takich jak SYNAT.

Tematy poszczególnych wystąpień znaleźć można na stronie wiki.ceon.pl.