THATCamp Polska (Lublin, 23-24 kwietnia)

W październiku zeszłego roku – przy okazji konferencji Zwrot cyfrowy w humanistyce – zorganizowaliśmy pierwszą odsłonę THATCampu. Chociaż była robiona trochę na ostatnią chwilę i na pewno nie ustrzegliśmy się błędów, jestem przekonany, że warto było się spotkać, pokazać ciekawe projekty i pomówić o perspektywie dalszego wspólnego działania na rzecz rozwoju cyfrowej humanistyki w Polsce (także na rzecz jej widoczności w środowisku akademickim).

THATCamp (The Humanities And Technology Camp) to – w największym skrócie – odbywające się na całym świecie (thatcamp.org) poświęcone cyfrowej humanistyce otwarte spotkania (około)naukowe o nieformalnym charakterze.

Chciałbym napisać, że po raz drugi udało nam się zorganizować THATCamp, tym razem już na nieco większą skalę: oprócz sesji prezentacji udało się zorganizować kilka warsztatów, które zainteresować mogą także przedstawicieli organizacji pozarządowych czy instytucji kultury.

Już dziś każdy zapisać się może na bezpłatne warsztaty m.in. z z prawa autorskiego i wolnych licencji czy promocji projektów naukowych i kulturalnych w Internecie. Szczególnie zaprosić chciałbym osoby, które przyjadą do Lublina na XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów – THATCamp odbędzie się w trakcie trwania zjazdu (23 i 24 kwietnia). Wstęp na warsztaty i udział w sesji prezentacji jest darmowy.

Wszystkie niezbędne informacje ogranizacyjne i formularze, za pomocą których zapisać się można na warsztaty i zgłosić prezentacje, dostępne są na stronie thatcamp.pl.

Zachęcam też do zapisania się na nowopowstającą listę dyskusyjną THATCamp-PL – tutaj będziemy informowali o kolejnych inicjatywach, wymieniali się wiedzą na temat grantów, nowych książek, konferencji związanych z różnorodnymi kierunkami w ramach szeroko pojętej cyfrowej humanistyki.

THATCamp w Lublinie organizuje: Historia i Media, Wiedza i Edukacja, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i Fundacja 5Medium.