Relacja z Dnia Domeny Publicznej (video)

4 stycznia w warszawskim klubie (i jednocześnie siedzibie Centrum Cyfrowego) państwomiasto odbyło się wydarzenie promujące ideę domeny publicznej – zasobów kultury, które są własnością publiczną. Dzień Domeny Publicznej to próba zwrócenia uwagi na potencjał wolnych zasobów – w tym roku do domeny publicznej przechodzą dzieła Bronisława Malinowskiego, Lucy Maud Montgomery, Brunona Schulza, Wojciecha Kossaka i wielu innych twórców.

Wydarzenie organizowała Koalicja Otwartej Edukacji – grupa współpracujących ze sobą organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, promująca otwartą edukację i wolność w korzystaniu ze wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Centralną częścią spotkania były prezentacje, w które przygotowali Łukasz Kozak (blog Discarding Images), Dorota Kawęcka (innemuzeum.pl), Tomasz Ganicz (Stowarzyszenie Wikimedia Polska) i Łukasz Kowalski (Teatr NN).

W dyskusji pojawiły się wątki edukacji do domeny publicznej i otwartości instytucji kultury.

Po dyskusji ogłoszono kolejną edycję Turnieju Wolnych Lektur. Uczestnicy spotkania mogli wziąć też udział w symbolicznej wymianie Kula.