Technologie cyfrowe w instytucjach kultury (raport Pew Internet)

Na stronach Pew Research Center’s Internet & American Life Project udostępniono niedawno raport opisujący wykorzystanie cyfrowych narzędzi w szeroko definiowanych instytucjach czy organizacjach kulturalnych (galerie, teatry, orkiestry, muzea). W opracowaniu Arts Organizations and Digital Technologies czytamy, że oprócz pozytywnego wpływu na promocję działalności, sprzedaż biletów czy politykę informacyjną, internet i media społecznościowe w głębszy sposób zmieniają same instytucje:

The internet and digital technologies have also disrupted much of the traditional art world, according to these organizations. It has changed audience expectations, put more pressure on arts groups to participate actively in social media and, in some circumstances, undercut organizations’ missions and revenue streams. Even the notion of art is changing: 77% of respondents strongly agree or somewhat agree with the statement that digital technologies have “played a major role in broadening the boundaries of what is considered art.”

W badaniu wzięły udział 1244 podmioty (wszystkie oczywiście z USA, w zdecydowanej większości ogranizacje pozarządowe). W danych zebranych w raporcie szukać można śladów procesu otwierania się instytucji kultury, którego różne przejawy staram się pokazywać na HiM. Media społecznościowe wykorzystywane są do konsultowania organizacji wydarzeń, zbierania ocen związanych z pokazywanymi kolekcjami czy pomysłów na nowe inicjatywy. Internet jest także ważnym miejscem gromadzenia funduszy z darowizn. Prawie wszystkie organizacje/instytucje badane przez Pew Research Center deklarują też, że nie mają nic przeciwko niezależnemu rozpowszechnianiu udostępnianych przez siebie treści – szkoda, że zabrakło tu wątku dotyczącego zasad takiego rozpowszechniania i rodzajów treści, które najczęściej są wykorzystywane przez użytkowników.

Bardzo ciekawym elementem raportu są deklarowane przez przedstawicieli badanych instytucji wady powszechnego dostępu do cyfrowych narzędzi w kontakcie ze sztuką: wymieniana jest tutaj m.in. inflacja uwagi czy nieprofesjonalna krytyka (the internet and digital technologies are diluting the arts by giving everyone interested in the arts and arts criticism a public platform):

Polecam lekturę raportu na stronie Pew Internet. Jak zwykle dostępna jest wersja HTML i PDF.