Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne (publikacja)

Centrum Otwartej Nauki (CEON) działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego poinformowało o wydaniu książki dr. Krzysztofa Siewicza poświęconej kwestiom prawnym otwartego dostępu do publikacji naukowych.

Publikacja adresowana jest do autorów, wydawnictw, jednostek naukowych i instytucji finansujących naukę. Jej celem jest przedstawienie (w możliwie przystępny sposób) konkretnych rozwiązań prawnych pozwalających na skuteczne wdrożenie modelu otwartego dostępu w ramach polskiego prawa.

Z obserwacji i doświadczeń autora wynika, że wśród naukowców, wydawców, a także jednostek naukowych oraz instytucji finansujących naukę istnieje istotne zapotrzebowanie na wyjaśnienia i rozwiązania kwestii prawnych napotykanych przy wdrażaniu otwartego dostępu. Naszym celem jest zaspokojenie tych potrzeb. Chcemy pokazać, że wdrażanie otwartego dostępu może być proste. – pisze Krzysztof Siewicz we wstępie do książki. Tam, gdzie jest to możliwe, przedstawiamy rozwiązania gotowe do wykorzystania. Prezentujemy również prawną argumentację rozwiewającą pewne przesądy dotyczące otwartego dostępu. W książce zamieszczono także przygotowane dla autorów i wydawnictw wzory umów prawnoautorskich gwarantujących otwarty dostęp oraz podobne wzory zapisów do wdrożenia w regulaminy instytucji finansujących naukę.

Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne opublikowano na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL.

Wersje cyfrowe dostępne są w następujących formatach:

K. Siewicz „Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne” – format PDF
K. Siewicz „Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne” – format EPUB
K. Siewicz „Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne” – format MOBI

Drukowaną wersję książki kupić można na stronie księgarni internetowej Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.