Making the History of 1989 – multimedialny projekt dla amerykańskich uczniów

link

Bogaty zestaw materiałów edukacyjnych skoncentrowanych na problematyce upadku komunizmu w Europie Wschodniej przygotowało waszyngtońskie Center for History and New Media. Autorzy projektu położyli szczególny nacisk na uwrażliwianie uczniów i studentów na procesy powstawania narracji historycznych i ich przemiany. Metodą tej edukacji jest angażowanie młodych ludzi w analizy materiału źródłowego i wypowiedzi historyków.

Projekt Making the History of 1989 w postaci strony internetowej ma za zadanie skłonić młodych obywateli Stanów Zjednoczonych do refleksji nad wydarzeniami i procesami z historii Europy w XX wieku oraz sposobami przekuwania ich w narracje historyczne. Jednym z głównych celów przedsięwzięcia było także stworzenie bazy przetłumaczonych na język angielski i opisanych materiałów źródłowych odnoszących się do schyłkowego okresu Zimnej Wojny oraz udostępnienie ich uczniom i studentom w celach edukacyjnych.

Materiały podzielono na cztery kategorie – baza źródeł, wywiady z historykami, moduły edukacyjne, studia przypadku. Przetłumaczone wycinki prasowe i dokumenty, fotografie, plakaty, fragmenty filmów, statystyki posegregowano według krajów, których dotyczą i zaopatrzono w obszerne opisy. Wywiady z historykami zawierają zarówno analizy historyczne, jak i opisy osobistych doświadczeń. Wśród studiów przypadku znajdziemy m.in. artykuły dotyczące pamięci we Wschodnich Niemczech, prozdrowotnych plakatów radzieckich czy roli humoru w relacjach społecznych. Twórcy projektu zapewnili wolny dostęp do zgromadzonych materiałów.

Nauczyciel decydujący się na skorzystanie z modułu edukacyjnego może wybrać zajęcia związane z życiem codziennym w Europie Wschodniej, dojściem Solidarności do władzy czy narodowościami ZSRR. Propozycje konspektów zajęć i strategii nauczania skonstruowane są w sposób aktywizujący uczniów, skłaniający do krytycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków. Uczniowie maja za zadanie m.in. krytyczne opracowanie źródeł, analizę dokumentów czy przygotowanie debaty. W odróżnieniu od tradycyjnego modelu edukacyjnego wiele uwagi poświęcono procesowi history making.

Projekt, skierowany do uczniów, nauczycieli i naukowców, powstał dzięki wsparciu finansowemu National Endowment for The Humanities i German Historical Institute w Waszyngtonie.

O ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji CC BY-SA 3.0.

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *