Otwarte zasoby edukacyjne – perspektywa historyczna

Otwarte zasoby edukacyjne – perspektywa historyczna (Open Educational Resources – a Historical Perspective) to tytuł opracowania przygotowanego na konferencję ALTC2012, która odbyła się we wrześniu w Manchesterze. Autorami tekstu poświęconego historii działań na rzecz otwartej edukacji są David Kernohan i Amber Thomas, pracownicy Joint Information Systems Committee (JISC), zasłużonej brytyjskiej instytucji wspierającej system edukacji, także ten na poziomie akademickim.

Koncepcja otwartych zasobów edukacyjnych akcentuje konieczność swobodnego dostępu do treści wspierających proces uczenia się i nauczania. Nie chodzi tu jednak jedynie o bierny dostęp, ale zagwarantowanie użytkownikom zasobów pełną wolność ich wykorzystywania (swobodę kopiowania, wolność tworzenia adaptacji i edycji oraz nieograniczoną możliwość ich rozpowszechniania).

Idea OER nie jest nowa, próby otwierania treści edukacyjnych autorzy widzą już w 1982 roku. Ważnym kontekstem opisu historii tej idei jest działalność JISC:

This paper primarily attempts to do two things – firstly to describe the nature and evolution of the Open Educational Resources (OER) movement worldwide, and secondly to highlight the place of the UK within it. It also touches on linked activity around open education more widely. What we are aiming to demonstrate is the contribution of UK OER activity: what it has taken from earlier work worldwide and what it has added to the sum of global knowledge in the area. It is aimed at policy makers and researchers working in the area of OER, sharing learning materials and open education.

Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na Tych Samych Warunkach (CC BY-SA) w repozytorium JISC. Najważniejsze informacje dotyczące wdrażania otwartych zasobów edukacyjnych w Polsce znaleźć można na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.