Udostępnianie metadanych do Europeany (rekomendacje MKiDN)

link

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udostępniło rekomendacje dla polskich instytucji pamięci współpracujących z Europeaną.

Instytucje udostępniające zasoby w europejskiej bibliotece cyfrowej powinny przystąpić do proponowanego przez Fundację Europeana porozumienia w sprawie wymiany metadanych (Europeana Data Exchange Agreement). Jest to niezbędny warunek nawiązania lub kontynuacji współpracy z Europeaną (zob. Współpraca Europeany i Wikipedii).

Europeana chce agregować jedynie te metadane, które nie są objęte prawem autorskim. Stąd obligatoryjne wykorzystanie licencji CC0. Zdaniem ministra licencja ta jest niezgodna z polskim prawem, które nie przewiduje zrzeczenia się praw majątkowych i pokrewnych oraz

zrzeczenia się wszelkich roszczeń, także tych nieznanych, w odniesieniu do jakiegokolwiek nośnika, jakiejkolwiek liczby egzemplarzy oraz dla jakiegokolwiek celu, w tym do celów komercyjnych, reklamowych lub promocyjnych.

W opinii MKiDN polskie instytucje powinny udostępniać do Europeany jedynie metadane, które nie podlegają ochronie prawnoautorskiej (nie noszą znamion utworu w rozumieniu przepisów prawa autorskiego).

Do pobrania:
Rekomendacje MKiDN w sprawie sposobu współpracy z Fundacją Europeana po 1 lipca 2012 roku (299)

Uwaga: 11 lipca Centrum Cyfrowe Projekt: Polska opublikowało stanowisko dotyczące powyższych zaleceń MKiDN:

W opublikowanych 21 czerwca 2012 rekomendacjach MKiDN uznaje za niezgodne z polskim prawem mechanizmy przekazywania praw autorskich zawarte w narzędziu licencyjnym Creative Commons Zero. Jako instytucja partnerska organizacji Creative Commons, współrealizująca projekt Creative Commons Polska, pragniemy podkreślić, że mechanizm CC0 nie jest niezgodny z polskim prawem autorskim – a jego stosowanie nie powoduje naruszenia polskiego prawa. Nie ma zatem podstaw, by rezygnować z udostępniania Europeanie w sposób otwarty metadanych będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wykorzystując do tego celu mechanizm CC0.

O ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji CC BY-SA 3.0.

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *