Plakaty II wojny światowej na Wikipedii – znów współpraca GLAM-Wiki

link

Brytyjskie Archiwa Narodowe przekazały do otwartego repozytorium Wikipedii pierwszy fragment kolekcji materiałów propagandowych z II wojny światowej. Docelowo na Wikimedia Commons znajdzie się prawie 2 tys. takich obiektów, chociaż teraz skorzystać można jedynie z 350. Wszystkie przekazane materiały mają status domeny publicznej. Ich digitalizacja została sfinansowana przez brytyjskiego partnera Wikimedia Fundation – Wikimedia UK (Wiki UK Limited). Przedstawiciel National Archives w taki sposób podsumował zaangażowanie swojej instytucji w misję Wikipedii:

The generosity of Wikimedia UK has enabled us to open up the extraordinary work of these, sometimes obscure artists, to the widest possible audience online. They are a sometimes overlooked part of Britain’s war effort but their themes resonate down the decades. I hope this is the first step in an ongoing collaboration that will enhance both the Archives’ knowledge of our own collections and Wikipedia itself.

Jeszcze w kwietniu tego roku Archiwa udostępniły na Wikipedii prawie 5 tys. skanów fotografii dokumentujących historię Afryki. Było to wsparcie projektu WikiAfrica, którego celem jest rozbudowa wikipedystycznych haseł związanych z tym kontynentem.

Brytyjskie działania to kolejny przykład skutecznej współpracy między instytucją kultury a środowiskiem Wikipedystów w ramach GLAM WikiProject (zob. np. Zbiory Walters Art Museum na Wikipedii).

Podobne projekty opisane zostały krótko w Przewodniku po otwartości dla publicznych instytucji kultury (oprac. Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski, 2011) – plik PDF z publikacją dostępny jest pod tym linkiem. W Przewodniku znajdziemy też krótkie wprowadzenie do samej idei GLAM-Wiki:

GLAM – czyli skrót od angielskich słów: galleries, libraries, archives, museums (galerie, biblioteki, archiwa, muzea) – jest hasłem, pod szyldem którego w ostatnich latach realizowane są liczne inicjatywy i działania przedstawicieli środowisk pracujących na rzecz wolnych licencji i swobodnego dostępu do wiedzy, dóbr nauki oraz kultury. Skrót GLAM został spopularyzowany dzięki inicjatywie GLAM-WIKI Fundacji Wikimedia, która stanowiła próbę zachęcenia instytucji typu GLAM do współpracy przy tworzeniu i uzupełnianiu treści zawartych w Wikipedii. Twórcy encyklopedii zauważyli, że mimo stale rosnącej liczby haseł dodawanych do Wikipedii, definicje opisujące dzieła sztuki często są niepełne. Spory problem stanowiły trudności z pozyskiwaniem fotografii o wysokiej jakości, które ilustrowałyby omawiane dzieła.

O ile Wikipedia jest dla systemu edukacji wciąż raczej wielkim wyzwaniem niż potencjalnym partnerem, to instytucje GLAM realizujące otwartą politykę zarządzania zbiorami znalazły w tym środowisku przestrzeń pozwalającą na wypracowywanie nowych strategii działania w internecie. Czy kluczowa jest tu merytoryczna jakość zasobów? Wikipedystyczne hasła, które mogłyby być podstawą współpracy między szkołami a Wikipedią, mają wciąż niepewny, otwarty charakter. To może komplikować zbudowanie jakiegoś efektywnego modelu współdziałania. Odmiennie, w przypadku opisanej tu relacji między Wikipedią a brytyjskimi archiwami narodowymi mamy do czynienia z profesjonalnie opisanymi zasobami i transferem wiedzy w jednym kierunku – z instytucji do Wikipedii. Skanów dokumentów historycznych nie da się edytować na tej samej zasadzie, na której edytuje się hasła – pod tym względem będą to zawsze zasoby bezpieczniejsze.

Z drugiej strony zapowiadana współpraca między Wikipedią a Europeaną i europejskimi muzeami, archiwami i bibliotekami może ten bezpieczny model pozytywnie zaburzyć: przygotowywane przez wikipedystów opisy archiwalnych skanów mają być teraz wykorzystywane do uzupełniania opisów w oryginalnych katalogach współpracujących z nimi instytucji GLAM.

Kolekcja War art in The National Archives dostępna jest na tej stronie repozytorium Wikimedia Commons.

O ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji CC BY-SA 3.0.

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *