Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi (konferecja)

Wydział Studiów Edukacyjnych Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Memoria Cultural Foundation in Bucharest zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 października i zapowiada się dość interesująco:

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, socjologów, pedagogów, antropologów, teoretyków oraz praktyków edukacji historycznej. Zapraszamy zarówno przedstawicieli środowisk akademickich (badacze, teoretycy, metodycy kształcenia, studenci), jak i twórców programów, autorów i redaktorów podręczników, przedstawicieli środowisk oświatowych (kadra kształcąca i doskonaląca zawodowo nauczycieli), a także praktyków: nauczycieli, dyrektorów szkół, polityków oświatowych, działaczy różnych organizacji edukacyjnych. Mamy nadzieję, że w kontekście toczących się aktualnie dyskusji wokół zmian programowych konferencją zainteresowane będą również środowiska opiniotwórcze oraz wydawcy materiałów dydaktycznych do nauczania i uczenia się historii.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:

I. Szkolna edukacja historyczna. Rozwiązania systemowe.
1. Modele współczesnej szkolnej edukacji historycznej. Studia porównawcze Polska-Europa-Świat.
2. Kształcenie nauczycieli historii. Studia porównawcze Polska-Europa-Świat.
3. Programy, podręczniki, metody współczesnej szkolnej edukacji historycznej.

II. Szkolna narracja dydaktyczno-historyczna. Od historii akademickiej do szkolnej edukacji historycznej
1. Współczesna historiografia/historiografie a historia nauczana w szkole.
2. Ukryte aspekty oficjalnego programu nauczania historii.
3. Dominujące i emancypacyjne narracje historiograficzne a szkolna narracja historyczna.

III. Społeczny wymiar szkolnej edukacji historycznej.
1. Szkolna edukacja historyczna – polityka historyczna państwa – kultura historyczna społeczeństwa.
2. Społeczny odbiór szkolnej edukacji historycznej (rodzice, uczniowie, nauczyciele).
3. Nauczyciel historii – historyk czy animator kultury historycznej? Alternatywne sposoby propagowania wiedzy historycznej.

Dziwi mnie, że w tym planie nie znalazło się ani jedno wyraźne odniesienie do mediów, choćby w perspektywie ich masowej oferty. Programy telewizyjne, artykuły prasowe, filmy w multipleksach stają się czasem atrakcyjną, chociaż niekoniecznie pozytywną i merytoryczną alternatywą dla edukacji w szkole. Internet też jest obecny na lekcjach z historii, nawet jeśli nauczyciel robi wszystko, żeby go tam nie było – uczniowie masowo korzystają z Wikipedii i szukają w Sieci zasobów historycznych na interesujące ich tematy z przeszłości, nie zawsze pokrywające się z tematyką kolejnych szkolnych zajęć. Tłem tych zjawisk jest coraz mniejsza popularność historii na maturze – w 2011 roku na zdawanie matury z tego przedmiotu zdecydowało się procentowo dwa razy mniej abiturientów niż w 2005 roku. Nauka historii przestaje być użyteczna, skoro nawet na studia historyczne dostać się można bez matury z tego przedmiotu.

Mam nadzieję, że wątków medialnych w wystąpieniach konferencyjnych nie zabraknie. Szkoła jest dziś przecież tylko jednym z nadawców – i nie jest pewne, czy akurat tym, którego oferta edukacyjna trafia do odbiorców najskuteczniej. Jak model historii nauczanej w szkole ma się do modelu historii proponowanej przez media i internet? Czy szkoła potrafi uczyć krytycznego myślenia o przeszłości, ostrzegać przed jej estetyzacją i upolitycznianiem? Czy zamknięta forma podręcznika szkolnego jest w stanie konkurować z Wikipedią jeśli chodzi o zasięg oddziaływania na uczniów?

Efektem poznańskiej konferencji – oprócz artykułów wydanych w recenzowanym czasopiśmie i publikacji pokonferencyjnej będzie uruchomienie platformy internetowej pozwalającej na dalszą dyskusje i wymianę wiedzy między uczestnikami. Mam nadzieję, że teksty wystąpień zostaną opublikowane online.

Propozycje tematów wystąpień wraz z abstraktem (do 300 słów, w języku polskim i angielskim) oraz wskazaniem wybranego panelu tematycznego z listy zamieszczonej na stronie konferencji należy wysłać do 30 czerwca.

Strona domowa konferencji znajduje się pod adresem www.historiawszkole.amu.edu.pl.