Współpraca Europeany i Wikipedii

12 maja w Muzeum Nauki w Londynie odbyła się konferencja, organizowana m.in. w celu przygotowania dorocznego zjazdu stowarzyszenia Wikimedia UK. Podczas popołudniowego panelu konferencji swoje wystąpienie miał David Haskiya, product developer Europeany. Opisał w nim potencjalne możliwości współpracy między europejską biblioteką cyfrową (udostępniającą metadane i – pośrednio zasoby) a środowiskiem wikipedystów (potencjalnych wolontariuszy w projektach GLAM – Galleries, Libraries, Archives, Museums):

W ramach współpracy wypracowane zostaną nowe rozwiązania pozwalające muzeom, archiwom czy bibliotekom udostępniać własne cyfrowe zasoby w repozytorium Wikimedia Commons oraz umożliwiające ich ponowne wykorzystanie po edycji przygotowanej przez wikipedystów. Chodzi tu o opisy poszczególnych obiektów. Dodatkowo instytucje mają mieć łatwy dostęp do statystyk wykorzystania swoich materiałów w Wikipedii.

David Haskiya zasygnalizował też możliwość organizacji ogólnoeuropejskiej kampanii Wiki Loves Public Art oraz potwierdził fakt finansowania przez Europeanę tegorocznej edycji akcji Wiki Loves Monuments.

Warunkiem rozpoczęcia wspólnych działań z Wikipedią jest odpowiednie licencjonowanie treści Europeany. Od czerwca metadane wszystkich obiektów udostępniane mają być na licencji CC0. Dla obiektów objętych autorskim prawem majątkowym stosowane mają być licencje Creative Commons. Obiekty w domenie publicznej również mają być czytelnie oznaczane. Pozwoli to na budowanie narzędzi pozwalających na masowy automatyczy upload obiektów z instytucji, których zbiory agreguje Europeana – oraz na przekazywanie uzupełnionych w systemie Wikipedii opisów z powrotem do orygialnych repozytoriów. Przygotowany zostanie także odpowiedni system statystyk.

Wspólne działania zainicjowane zostaną w czerwcu tego roku. Projekt ma trwać od 12 do 24 miesięcy. Europeana nawiąże współpracę z trzema krajowymi stowarzyszeniami zarządzającymi lokalnymi wersjami Wikipedii w Holandii, Wielkiej Brytanii i Francji.