Zbiory Walters Art Museum na Wikipedii

Kolejny efekt inicjatywy GLAM WikiProject (Galleries, Libraries, Archives & Museums). Amerykańskie Walters Art Museum przekazało do repozytorium Wikipedii skany grafik, rycin, manuskryptów, fotografii oraz zdjęcia obiektów ze swoich zbiorów. Udostępniono 19 tys. plików, które objęto licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach.

Decyzję o współpracy z Wikipedią muzeum podjęło w lutym tego roku podczas warsztatów organizowanych w Waszyngtonie. Obecni na nich wikipedyści i przedstawiciele amerykańskich muzeów, archiwów, bibliotek i galerii wypracowywali zasady i metody przekazywania skanów do zasobów Wikimedia Commons.

Walters Art Museum miało już doświadczenie w uwalnianiu swoich zasobów – w 2011 roku wraz ze zmianą internetowego systemu prezentacji swoich zbiorów oznaczyło 10 tys. publikowanych tam obiektów licencją Creative Commons. Muzeum uczestniczyło też w projekcie Wiki Loves Monuments (w Polsce ta akcja odbyła się pod nazwą Wiki Lubi Zabytki).

Doświadczenia muzeum we współpracy z Wikipedią mogą przydać się innym instytucjom, które chciałyby tam promować swoje zasoby, udostępniając je każdemu w otwartym i wolnym repozytorium. Jak przekonują przedstawiciele Walters Art Museum efektem wspólnych działań jest także dokumentacja całego procesu i narzędzia wykorzystane w jego realizacji. Czy tak na pewno się stanie?

Komentarze pod informacją o przekazaniu zasobów sygnalizują pewien problem z licencjonowaniem materiałów z Walters Art Museum. Okazuje się bowiem, że fotografie i skany przedstawiające w standardowy sposób wizerunki obiektów będących w domenie publicznej objęte są licencją Creative Commons. Taka praktyka ma być złamaniem zasady prawnej ustanowionej wyrokiem amerykańskiego sądu w sprawie Bridgeman Art Library przeciw Corel Corporation z 1999 roku. Wyrok mówił o tym, że fotograficzna reprodukcja obiektu, co do którego wygasły autorskie prawa majątkowe nie może być utworem objętym tym prawem, ponieważ kopia taka pozbawiona jest jakichkolwiek oznak twórczej oryginalności. Przy takiej interpretacji oznaczanie licencji w zbiorach Walters Art Museum ma nie być poprawne.

Na zdjęciu tabakiera z wizerunkiem członków rodziny Ludwika XV (pomiędzy 1961 a 1962), zbiory Walters Art Museum, CC-BY-SA