Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach (konferencja)

W dniach 18-19 października w Lublinie odbędzie się konferencja dotycząca problematyki wykorzystywania multimediów jako narzędzia do pracy ze źródłami historycznymi na obu płaszczyznach – badawczej oraz edukacyjnej – a także w związku z praktyką archiwalną i nauką o archiwach. Jej organizatorem jest Zakład Archiwistyki i Zakład Dydaktyki Historii w Instytucie Historii UMCS.

Potrzeba dyskusji o tego rodzaju problematyce wydaje się paląca w kontekście niezwykle dynamicznych przemian w sferach informacyjno-komunikacyjnych, wywoływanych przez rozwój technologii cyfrowej. Zależy nam na udziale przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych tą tematykę. Pozwoliłoby to na szeroką wymianę poglądów i doświadczeń.

Zgłoszenia referatów przyjmowane było do 11 maja, ale może warto spróbować jeszcze wysłać swoje zgłoszenie z tytułem i z jego rozwinięciem (o objętości do 1500 znaków) na adres [email protected] lub [email protected]. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod tym linkiem.