Humanistyka vs. digitalizacja (konferencja)

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na konferencję Humanistyka vs. digitalizacja, która odbędzie się 21 maja (11.30- 18.00) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zaproszenie skierowane jest głównie do studentów i pracowników naukowych uczelni.

Rozwój technologii i infrastruktury informatycznej jest niewątpliwie jednym z fundamentów nowoczesnej gospodarki i przemysłu. Obecność we współczesnym dyskursie takich pojęć, jak wykluczenie cyfrowe, digital natives czy cybermobbing świadczy jednak również o tym, że digitalizacja stała się faktem społecznym, kulturowym, prawnym, edukacyjnym i językowym. Chociaż oba stwierdzenia wydają się oczywiste i są często przedmiotem analiz naukowych, można odnieść wrażenie, że zrozumienie wzajemnego wpływu techniki oraz dziedzin humanistycznych i społecznych czy wręcz ich koniecznej symbiozy pozostaje nieco na marginesie takich debat. Digitalizacja, reorientacja kształcenia na kierunki ścisłe oraz bieżące potrzeby rynku pracy stawiają przed dotychczasowym modelem edukacji filologicznej, pedagogicznej czy kulturoznawczej nowe wyzwania, którym można sprostać dzięki integracji treści humanistycznych, społecznych oraz kompetencji medialnoinformatycznych.

W prezentacjach konferencyjnych poruszane będą takie tematy jak cyfrowe kompetecje absolwentów kierunków humanistycznych wobec wyzwań rynku pracy, zastosowanie multimediów w popularyzacji historii lokalnej czy uczelniany e-learning. Maciej Weryho przedstawi działalność Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej a dr Aldona Chlewicka omówi projekt bazy zawierającej relacje mówione, dokumenty i inne materiały dokumentujące przeszłość Bydgoszczy.

Organizatorzy: dr Krzysztof Okoński, Zakład Literaturoznawstwa i Badań nad Mediami, Katedra Germanistyki UKW, Karol Gliszczyński, Zakład Komunikacji Językowej, Katedra Germanistyki UKW. Współudział – Izabela Reinlender, Koło Naukowe Studentów Germanistyki (sekcja studencka konferencji).

Strona konferencji: www.cyberhumanistyka.ukw.edu.pl

Do pobrania:
[download id=”28″]