Zwrot cyfrowy w humanistyce Internet – Nowe media – Kultura 2.0 (konferencja)

W dniach 25 i 26 października w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS odbędzie się konferencja Zwrot cyfrowy w humanistyce Internet – Nowe media – Kultura 2.0. Wystąpienia i dyskusjie obejmować mają rozmaite wątki związane z cyfrową humanistyką – organizatorzy ten zasób definiują bardzo szeroko (od cyberpolityki przez posthumanizm do wizualizacji wiedzy). Ciekawe jak tak sformułowany zakres przełoży się na tematy zgłoszonych wystąpień, tym bardziej, że wiele z proponowanych przez organizatorów terminów ma albo bardzo szerokie znaczenie (człowiek cyfrowy), albo też w ogóle łatwo zakwestionować można ich zasadność (web 2.0). Wydaje mi się, że podstawowy problem z tego typu konferencjami (czy w ogóle pisaniem o cyfrowej humanistyce) to problem języka odpowiednio krytycznego wobec nawet tych najbardziej popularnych i modnych pojęć oraz kwestia konkretnej wiedzy dotyczącej technicznego wymiaru opisywanych procesów i zjawisk.

Uczestnicy konferencji automatycznie wyrażają zgodę na objęcie wytworzonych przez siebie treści konferencyjnych licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Materiały konferencyjne będą publikowane online. Zorganizowana ma być internetowa transmisja obrad. Publikacja pokonferencyjna będzie miała formę recenzowanego ebooka.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (200 zł dla studentów studiów doktoranckich). Zgłoszenie – wypełniony formularz – należy przesyłać na adres [email protected] w terminie do 30 kwietnia.

Strona domowa konferencji: humanistykacyfrowa.umcs.lublin.pl