Hikimapa.pl – interaktywna mapa historyczna Polski

Można uznać internet za medium ułatwiające dostęp do wiedzy o takich postaciach czy wydarzeniach historycznych, które z różnych względów pomijane są w szkolnych podręcznikach, nie istnieją w przekazie mainsteramowych mediów czy nie stają się podstawą wysokobudżetowych filmów historycznych. Często przyczyną takiego stanu rzeczy nie jest nawet kontrowersyjność czy niezwykłość konkretnej biografii albo faktu z przeszłości – po prostu mają one zbyt lokalny charakter. Google jako dość egalitarny interfejs dostępu do informacji czy Wikipedia nieustannie otwarta na przyjmowanie nowych haseł pozwala te niszowe historie przenosić ponad lokalny kontekst.

Idea odkrywania historii Polski z tej bardziej lokalnej i mało znanej perspektywy przyświeca autorom serwisu Hikimapa.pl:

Każdy Polak słyszał o bitwie pod Grunwaldem i uczcie u Wierzynka, obronie Westerplatte i Mikołaju Koperniku. Ale wiele wydarzeń z historii naszego kraju, mimo że tak fascynujących, iż można byłoby na ich podstawie nakręcić film, zna tylko garstka osób. Może jesteś jedną z nich? (…) Chcielibyśmy zaprosić Cię do wspólnego budowania tej niezwykłej historycznej mozaiki! Znasz ciekawe fakty z naszej historii? Chciałbyś pochwalić się czymś, co wydarzyło się w miejscu Twojego zamieszkania, a nie jest szerzej znane? Może znasz kogoś, kto był świadkiem historycznych wydarzeń? Jeśli tak, jest to miejsce dla Ciebie!

Hikimapa.pl to budowana oddolnie przez użytkowników mapa historyczna, której elementami mają być mało znane wydarzenia i postaci z przeszłości. Użytkownicy przypisują do wybranych punktów na mapie przygotowane przez siebie opisy – jak narazie wiele z nich bazuje głównie na artykułach z Wikipedii. Są jednak także oryginalne i bardzo ciekawe wpisy – np. informacja o miejscu urodzenia Antoniego Jabłońskiego, jednego z żołnierzy, którzy 2 maja 1945 roku zawieszali polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa (Siegessäule) w Berlinie.

Każdy może dodać własny punkt na tej budowanej społecznościowo mapie. Użytkownicy serwisu rywalizują ze sobą w rankingach, a każde zgłoszenie nowego elementu jest moderowane. Wszystkie zaakceptowane przez moderatorów zgłoszenia można przeglądać na mapie oraz przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki. Ważnym elementem serwisu jest także forum, na którym już teraz można znaleźć informacje na temat tego, jak redagować dobre opisy dodawanych na mapie punktów.

Hikimapa.pl to projekt stowarzyszenia Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej, powstały dzięki grantowi z programu Patriotyzm Jutra oraz wsparciu Fundacji Orange. Patronem honorowym tego serwisu jest dr Łukasz Kamiński, prezes IPN.

Hikimapa.pl na Facebooku: facebook.com/hikimapa