Logo portalu Historia i Media

Historia i dziedzictwo w kulturze cyfrowej »

 

Time, Memory and Representation – badania nad transformacją świadomości historycznej

Time, Memory and Representation. A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness to szwedzki projekt badawczy poświęcony problemowi współczesnych transformacji świadomości historycznej i jej wpływu na kształt nauki historycznej oraz dominujące w społeczeństwach modele myślenia o przeszłości, budowania tożsamości opartej o kolektywną pamięć czy definiowania dziedzictwa. W inicjatywę zaangażowanych jest dwudziestu pięciu naukowców czternastu dyscyplin, przedstawicieli sześciu największych uniwersytetów Szwecji – koordynatorem działań jest Södertörn University. W zespole doradców projektu znaleźli się m.in. Aleida Assmann, Hayden White i Frank Ankersmit.

Treścią badań jest spojrzenie na współczesną kulturę historyczną z trzech perspektyw: czasu (podstawowe kategorie historyczne i chronologie), pamięci (problem polityki historycznej jako jednego z czynników determinujących społeczne relacje do przeszłości) i reprezentacji (media reprezentacji i narracji historii – literatura, film, język).

Jednym z efektów projektu jest Rethinking Time: Essays on History, Memory and Representation – kolejny tom czasopisma Södertörn Philosophical Studies (9/2011). Publikacja mieszcząca kilkanaście esejów dotyczących trzech podstawowych kategorii badawczych całego projektu (czas, pamięć, media) dostępna jest na stronach uniwersytetu Södertörn. Wkrótce na stronach HiM omówienie najciekawszych tekstów z tej publikacji (m.in. artykułu Matsa Burnströma poświęconego zjawisku archeologii teraźniejszości, która – jak przekonuje autor – powoduje, że archeologia jako dyscyplina badawcza nie może być dłużej definiowana według kryteriów chronologicznych).

 

Kilka razy w miesiącu wysyłany jest newsletter z informacją o nowych materiałach dostępnych na Historiaimedia.org. Nie ma w nim żadnych reklam. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. Proszę o podanie adresu email:

 

Bezpieczeństwo adresów w bazie subskrypcji zapewnia system NinjaMail.

• • •

Kategorie: Pamięć i formy upamiętniania

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

p o l e c a m y
katalog_kompetencji

Komentarze

 • Your gravatar
  Imię
   
   

  Można używać podstawowych znaczników XHTML w treści komentarza. Podany w formularzu mail nigdy nie będzie publikowany. Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety.

   
   
 
 
Historia i Media

Historiaimedia.org to pierwszy polski projekt poświęcony zagadnieniom relacji między historią a mediami. Rola mediów w kulturze historycznej, ich wpływ na kształtowanie świadomości przeszłości, internet i nowe technologie w badaniach i edukacji historycznej, historia w sztuce współczesnej – to tylko niektóre z tematów poruszanych na tej stronie.

Dowiedz się więcej »

Zostań autorem »

Kontakt

Redakcja „Historia i Media”
03-189 Warszawa
Skrytka pocztowa 145
[email protected]
redaguje Marcin Wilkowski

Polecamy