Logo portalu Historia i Media

Historyczne zasoby internetu, digitalizacja, nowe trendy w humanistyce, rekonstrukcje »

 

Napiszmy książkę o hakowaniu uniwersytetu

Zapraszamy do wspólnego napisania książki na temat wpływu internetu na funkcjonowanie systemu akademickiego w Polsce. Na artykuły na licencji CC-BY-SA czekamy do 10 listopada. Przygotowany na podstawie zgłoszonych materiałów ebook zostanie wydany w korporacji Ha!art.

W jaki sposób internet wpłynął na funkcjonowanie polskich uczelni? Czy zmienił sposób, w jaki korzystamy z wiedzy i w jaki ją produkujemy? Poza atrakcyjnymi, ale trudno definiowanymi koncepcjami takimi jak nauka 2.0 czy poza populistycznymi teoriami o zbawiennym wpływie komputerów i internetu na edukację, istnieje szara rzeczywistość, codzienne funkcjonowanie w starym i nieefektywnym systemie akademickim. Zderzenie importowanych z Zachodu idei i rozwiązań z polskimi realiami wywołuje frustrację, chociaż być może czasem potrafi inspirować do oddolnych działań na własną rękę: zbudowania własnego bloga naukowego poza strukturą uczelnianej sieci, udostępniania własnych tekstów naukowych bez kilkuletniego czekania na publikacje pokonferencyjne czy dzielenia się w internecie notatkami, trudno dostępnymi artykułami i książkami.

Wydaje nam się, że warto opisać tego typu aktywność, stworzyć próbę panoramy oddolnego i pozytywnego usprawniania funkcjonowania systemu akademickiego. Zależy nam na wskazaniu rozwiązań, jakich brak w oficjalnych reformach rządu, a które – choć motywują do twórczego działania i bazują na współpracy opartej na wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikowania – funkcjonują na marginesie nauki i szkolnictwa wyższego. Inspiracją może być opublikowana niedawno w USA książka Hacking the Academy, pokazująca, jak internet wpływa na działalność naukową i edukację. Nie ma sensu bezrefleksyjnie kopiować jej modelu, powinniśmy raczej odnieść temat hakowania uniwersytetu do polskiej rzeczywistości, zasobów, możliwości finansowych i organizacyjnych itp.

Każdy może wnieść swój wkład w powstanie tej książki. Do 10 listopada czekamy na autorskie materiały o objętości do 10 tys. znaków, udostępniane na licencji CC-BY-SA. Więcej informacji o zasadach uczestnictwach i formie tekstów znaleźć można na stronie historiaimedia.org/hakowanie.

 

• • •

Kategorie: Internet Komentarze

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarze

  • Your gravatar
    Imię
     
     

    Można używać podstawowych znaczników XHTML w treści komentarza. Podany w formularzu mail nigdy nie będzie publikowany. Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety.