Logo portalu Historia i Media

Historyczne zasoby internetu, digitalizacja, nowe trendy w humanistyce, rekonstrukcje »

 

Ekspertyzy: interfejs dziedzictwa i oddolna digitalizacja

Narodowy Instytut Audiowizualny udostępnia na swoich stronach dwa opracowania, które mogą zainteresować wszystkich pracujących nad projektami digitalizacji i udostępniania w internecie zasobów dziedzictwa.

Ekspertyza Interfejs dziedzictwa. Przestrzeń udostępniania dziedzictwa cyfrowego to próba opisania optymalnej formą prezentacji polskiego dziedzictwa w internecie:

Dotychczas nie zostały w pełni wypracowane na gruncie polskim skuteczne i odpowiadające oczekiwaniom współczesnych odbiorców modele prezentacji treści archiwalnych w Sieci. W chwili obecnej zarówno zdigitalizowane zasoby jak i proces digitalizacji są w znaczącym stopniu rozczłonkowane i niespójne. Chodzi tu przede wszystkim o działania, modele i narzędzia pozwalające na popularyzację dziedzictwa i zapewnienie do niego dostępu użytkownikom wykorzystującym treści do celów niekomercyjnych (komercyjne wykorzystanie dziedzictwa nie jest przedmiotem tej ekspertyzy). Uwzględniamy zarówno „zwykłych” użytkowników, jak i grupy i sposoby korzystania o szczególnym znaczeniu lub wartości: zastosowania edukacyjne, wykorzystanie treści do celów naukowych, artystycznych, czy promocję kultury i dziedzictwa polskiego za granicą.

Raport Oddolna digitalizacja. Partycypacyjny wymiar procesu digitalizacji dziedzictwa to prezentacja koncepcji oddolnej digitalizacji, rozumianej tu jako zaangażowania w proces digitalizacji dziedzictwa kulturowego osób i instytucji spoza kręgu podmiotów tradycyjnie zajmujących się takimi działaniami.

W niniejszej ekspertyzie pragniemy po pierwsze przedstawić digitalizację oddolną jako proces wpisujący się w szersze zjawisko demokratyzacji uczestnictwa w kulturze oraz w przemiany sposobów badania i myślenia o historii (której znaczącym elementem jest dziedzictwo). Pragniemy również pokazać, opierając się na przykładach zrealizowanych dotychczas projektów, że element digitalizacji oddolnej może przyczynić się do zwiększenia jakości procesu digitalizacji czy zainteresowania i zaangażowania obywateli.

 

• • •

Kategorie: Zasoby

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarze

  • Your gravatar
    Imię
     
     

    Można używać podstawowych znaczników XHTML w treści komentarza. Podany w formularzu mail nigdy nie będzie publikowany. Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety.