27 sierpnia budujemy archiwum współczesności

27 sierpnia w Lublinie rozpoczyna się akcja zbierania materiałów do cyfrowego archiwum współczesności. Realizowany w ramach Medialabu projekt „Jeden Dzień” jest próbą wypracowania metodologicznych i organizacyjnych zasad budowania archiwów gromadzących zasoby opisujące współczesną nam codzienność. Bezpośrednią inspiracją medialabowych działań była inicjatywa BBC z 1986 roku.

Na stronie jedendzien.org znaleźć można wszystkie niezbędne informacje ułatwiające wzięcie udziału w projekcie. Każdy mieszkaniec Lublina może zaangażować się w naszą inicjatywę. Gromadzimy materiały wizualne, audio, relacje oraz archiwizujemy wybrane treści internetowe – wszystkie zasoby zostaną uporządkowane, opisane i przekazane do przechowywania m.in. Ośrodkowi Brama Grodzka Teatr NN. Powstanie także odpowiedni internetowy katalog oraz serwis udostępniający przynajmniej część zebranych materiałów.

Prace medialabowe – oprócz gromadzenia danych – koncentrują się na problemach metodologicznych i etycznych. Efektem działań ma być publikacja opisująca możliwe modele budowy cyfrowego archiwum współczesności oraz najważniejsze problemy pojawiające się w trakcie jego organizacji (m.in. definiowania zasobów, wypracowywania metod ich gromadzenia i udostępniania, pozyskiwania zbiorów z wykorzystaniem internetu, współpracy z mediami czy rozwiązywania kwestii praw autorskich i ochrony prywatności).

Prezentacje z Medialabu i opis rezultatów naszych działań już wkrótce na HiM.

Aby wziąć udział w projekcie, przejdź na stronę jedendzien.org

Na zdjęciu: prace podczas lubelskiego Medialabu, fot. Bartosz Mioduszewski.