Logo portalu Historia i Media

Historia i dziedzictwo w kulturze cyfrowej »

 

Konferencja Muzeum – formy i środki prezentacji

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dążąc do upowszechniania wiedzy użytecznej dla funkcjonowania działalności muzeów i podnoszenia kompetencji zawodowych kadry muzealnej, co stanowi jeden z jego podstawowych celów strategicznych, włączył się w organizację konferencji Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji w ramach projektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Muzeum – formy i środki prezentacji.

Konferencja odbędzie się w dniach od 15-16 września br. w Bydgoszczy. Podejmuje problematykę muzealną związaną z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów oraz towarzyszącymi temu działaniami. Skierowana jest przede wszystkim do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści historycznych w ramach wystaw oraz zajęć dydaktycznych, jak również do środowisk akademickich związanych programowo z muzealnictwem (instytuty historii, historii sztuki oraz kulturoznawstwa). Głównym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować dzisiaj w muzeach treści historyczne?

Obrady będą odbywać się w ramach sześciu zagadnień oraz trzech grup panelowo – posterowych:

Metodologia oraz metodyka wystawiennictwa historycznego
Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja?
Instalacje artystyczne towarzyszące wystawom historycznym
Formy edukacji historycznej; interakcja
Rewitalizacja i adaptacja na cele wystawiennicze
Współczesna architektura
oraz
Wydawnictwa (giełda wiedzy)
Multimedia i techniki wystawiennicze (giełda wiedzy)
Przykłady wystaw historycznych (giełda wiedzy)

Podczas konferencji usłyszeć będzie można wystąpienia na tematy takie jak Vita magistra historiae est. O zarządzaniu historią w muzeach, Dzieła czy działania? O roli aranżacji plastycznej w prezentowaniu treści historycznych we współczesnych muzeach, Narracja historyczna w muzeach – cenzura czy „polityka kulturalna”?, Muzeum historyczne jako produkt turystyczny czy Interpretacja przeszłości a rekonstrukcje historyczne na przykładzie bitwy grunwaldzkiej i oblężenia Malborka.

Konferencja odbędzie się pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums, przy współudziale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Forum Edukatorów Muzealnych.

Więcej informacji i szczegółowy program można znaleźć na stronie www.muzeum.bydgoszcz.pl

Organizatorzy: Anna Szybowicz, Dział Historii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, e-mail: [email protected], tel. 52 58 59 995; 52 58 59 995

 

Kilka razy w miesiącu wysyłany jest newsletter z informacją o nowych materiałach dostępnych na Historiaimedia.org. Nie ma w nim żadnych reklam. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. Proszę o podanie adresu email:

 

Bezpieczeństwo adresów w bazie subskrypcji zapewnia system NinjaMail.

• • •

Kategorie: Wydarzenia

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

p o l e c a m y
catl

Komentarze

 • Your gravatar
  Imię
   
   

  Można używać podstawowych znaczników XHTML w treści komentarza. Podany w formularzu mail nigdy nie będzie publikowany. Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety.

   
   
 
 
Historia i Media

Historiaimedia.org to pierwszy polski projekt poświęcony zagadnieniom relacji między historią a mediami. Rola mediów w kulturze historycznej, ich wpływ na kształtowanie świadomości przeszłości, internet i nowe technologie w badaniach i edukacji historycznej, historia w sztuce współczesnej – to tylko niektóre z tematów poruszanych na tej stronie.

Dowiedz się więcej »

Zostań autorem »

Kontakt

Redakcja „Historia i Media”
03-189 Warszawa
Skrytka pocztowa 145
[email protected]
redaguje Marcin Wilkowski

Polecamy