Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i archiwów

Zapraszamy do udziału w Forum Instytucji Kultury „Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i archiwów”, który odbędzie się 19 października w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

W programie:
– Cyfryzacja zasobów a elektroniczna gospodarka oparta na wiedzy
– Standardy procesu digitalizacji
– Standardy procesu digitalizacji
– Cyfryzacja dzieł kultury – konsekwencje cywilizacyjne – przemiany mentalne i społeczne (psychologiczne aspekty cyfryzacji)
– Udostępnianie zasobów dziedzictwa narodowego przez Internet. Ochrona danych w zbiorach cyfrowych

Trzy Sesje Tematyczne (każda 80 minut w oddzielnych salach, równolegle)

Sesja: Wirtualne Muzea
– Cyfryzacja w procesie konserwacji zasobów muzealnych i dziedzictwa
– Skanowanie terenu 3D, mapy cyfrowe dla muzeów
– Cyfryzacja obszarów otwartych – muzea rezydencjonalne w otoczeniu przyrody
– Sfederowane muzea wirtualne

Sesja: Cyfrowe Biblioteki
– Polskie biblioteki cyfrowe na tle europejskim
– Metawyszukiwarki dla nauki / Alternatywa wobec dLibra / Technologie RFID w bibliotekach
– Czy jest szansa na ujednolicenie metadanych w polskich bibliotekach cyfrowych?

Sesja: Elektroniczne Archiwa
– Zarządzanie dostępem do cyfrowego archiwum
– Sprzęt i oprogramowanie do budowy repozytoriów danych cyfrowych / Standardy repozytoriów dla danych cyfrowych / Migracja danych na nowe nośniki, zmiany formatu danych / Narzędzia informatyczne dla EZD
– Konsolidacja zasobów archiwów cyfrowych
– Aspekty prawne archiwizacji danych w modelu Cloud Computing

Więcej szczegłów dostępnych jest na stronie CPI:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2011/fik/index.php

Organizatorem konferencji jest Centrum Promocji Informatyki.

Koszt udziału jednej osoby w forum wynosi:
430 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach przesłanych do 31 sierpnia 2011 r.
500 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach przesłanych od 1 września 2011 r.
900 zł + 23% VAT – dla przedstawicieli biznesu

Dla czytelników HiM – 5% rabatu na udział w Forum. Aby go uzyskać należy skorzystać z niniejszego formularza rejestracyjnego: https://www.cpi.com.pl/imprezy/2011/fik/formularz_pr_rabat.php

Koszt obejmuje: udział w Forum, materiały konferencyjne zawierające opracowania wszystkich wystąpień, książkę „Cyfrowy świat dokumentu – wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa” (praca zbiorowa po redakcją dr Henryka Hollendra), lunch, przerwy na kawę, certyfikat potwierdzający udział w Forum.

Partnerem merytorycznym konferencji jest Instytut Muzeologii Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W skład rady programowej wchodzą dr Edwin Bendyk, prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, dr Henryk Hollender, dr Tomasz Makowski, prof. dr hab. Ewa Nowińska, dr Wojciech Wiewiórowski.

Więcej informacji: [email protected]