Logo portalu Historia i Media

Historyczne zasoby internetu, digitalizacja, nowe trendy w humanistyce, rekonstrukcje »

 

The Survey of Library & Museum Digitization Projects

The Survey of Library & Museum Digitization Projects 2011 Edition to kolejna odsłona raportu przygotowywanego przez irlandzką firmę badawczą Research and Market. Dwustustronicowe opracowanie przygotowane w oparciu o dane z prawie 100 bibliotek i muzeów z USA, Europy, Kanady i Australii opisuje organizacyjny, finansowy, marketingowy i prawny kontekst działań digitalizacyjnych podejmowanych w tych instytucjach.

Dostęp do raportu jest płatny, jednak nawet w samej informacji o badaniu opublikowanej na stronie Research and Market znalazły się dość ciekawe informacje:

Projekty digitalizacyjne finansowane są głównie ze środków zewnętrznych. Muzea i biblioteki finansują własnymi środkami jedynie nieco ponad 35 proc. budżetu przeznaczonego na cyfryzację
W perspektywie jednej instytucji przeciętna roczna liczba roboczogodzin przeznaczonych na digitalizację wynosi 2272 (w zakresie od 0 do 24 tys. godzin rocznie).
Jedynie 3,45 proc. badanych instytucji przeniosło obowiązki związane z ochroną i zarządzaniem prawami autorskimi w projektach digitalizacyjnych na podmioty zewnętrzne.
W ciągu ostatnich trzech lat podmioty zewnętrzne wykonały badanym instytucjom około 27 proc. prac związanych z prowadzonymi przez nie projektami digitalizacyjnymi.
54 proc. badanych instytucji wykorzystuje oprogramowanie DAM (Digital Asset Management) wspierające organizowanie, przechowywanie i udostępnianie danych cyfrowych.
Prawie 15 proc. ankietowanych instytucji wykorzystuje do przechowywania i udostępniania zdigitalizowanych zasobów serwery udostępniane przez podmioty zewnętrzne
Nieco ponad 16 proc. instytucji z raportu The Survey of Library & Museum Digitization Projects wypożyczyło lub w inny sposób udostępniło innym podmiotom swoją kolekcję.
Pracownicy zajmujący się digitalizacją nagrań audio i muzyki ponad 50 proc. czasu pracy przeznaczali na katalogowanie i opisywanie zasobów.
 

• • •

Kategorie: Archiwa i dziedzictwo

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarze

  • Your gravatar
    Imię
     
     

    Można używać podstawowych znaczników XHTML w treści komentarza. Podany w formularzu mail nigdy nie będzie publikowany. Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety.