Motywacje edytorów Wikipedii

W kwietniu Fundacja Wikimedia przeprowadziła badanie wśród internautów edytujących Wikipedię. Ankietę, dostępną w 22 językach wypełniło ponad 5 tys. osób. Niedawno opublikowano jej wyniki. Interesująco przedstawiają się dane dotyczące motywacji osób, które tworzą i edytują treść tej największej internetowej encyklopedii. Ankietowani mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi z przygotowanych przez twórców badania propozycji.

Co zmotywowało Cię do rozpoczęcia pracy z Wikipedią (start contributing to Wikipedia)? Wskazania
Podoba mi się idea ochotniczego dzielenia się wiedzą 69%
Znalazłem błąd na stronach Wikipedii i chciałem go poprawić 64%
Miałem obszerną wiedzę na temat, który był słabo opracowany na Wikipedii 50%
Chcę szerzej zademonstrować swoją wiedzę 29%
Zauważyłem czerwony link [informujący o tym, że na Wikipedii nie jeszcze ma hasła, do które ten link kieruje] lub zorientowałem się, że jakieś hasło nie jest stworzone 28%
Chciałem zdobyć nowe umiejętności 27%
Chciałem sprawdzić, czy każdy może edytować Wikipedię 12%
Chciałem wziąć udział w dyskusji 10%
Moi przyjaciele, rodzina i znajomi edytują Wikipedię 4%
Zostałem wyznaczony do edycji haseł w ramach projektu szkolnego lub pracy 2%
Dlaczego kontynuujesz swoją pracę z Wikipedią (continue to contribute to Wikipedia)? Wskazania
Podoba mi się idea wolontarystycznego dzielenia się wiedzą 71%
Jestem przekonany, że informacja powinna być swobodnie dostępna dla każdego 69%
Lubię udzielać się w tematyce, w której mam doświadczenie 63%
To zabawne 60%
Lubię wikipedystyczną filozofię otwartości i współpracy 59%
Wciąż wyszukuję błędy 57%
Szukam artykułów, które są niekompletne lub stronnicze 53%
Chcę popularyzować tematy, na których mi zależy 44%
Chcę szerzej zademonstrować swoją wiedzę 29%
Chcę zdobyć uznanie w społeczności wikipedystów 18%
Robię to z przyczyn zawodowych 7%

Pełną wersję raportu z wynikami ankiety można pobrać z tego adresu (PDF).