Logo portalu Historia i Media

Historyczne zasoby internetu, digitalizacja, nowe trendy w humanistyce, rekonstrukcje »

 

Call for papers: Powrót do archiwów

„Gorączka archiwów”, rozpoznana przez Jacques’a Derridę niemal dwie dekady temu, nieustannie trwa. Niestrudzona jest też wiara w to, że w archiwach jest wszystko (nawet jeśli nie wiadomo, gdzie), i że wszystko w nich powinno się znaleźć (od niedawna – najlepiej w formie cyfrowej). Z antropologicznego punktu widzenia gest archiwizowania wydaje się zrozumiały: zbieranie, zachowywanie, porządkowanie staje się oczywistą odpowiedzią na entropię, na niepowstrzymane przyrastanie, namnażanie i wymykanie się rzeczywistości (co nie chroni przecież samych archiwów przed zanikaniem pod ciężarem kurzu i czasu, jak pokazał choćby Bill Morrison w Decasii, 2002). Archiwum może być przestrzenią fizyczną i wirtualną, zawsze pozostając anachroniczne – obejmuje ślady przeszłości, konstruuje obraz przyszły.

Tematem planowanego numeru „Kultury Współczesnej” są zatem współczesne praktyki kultury – a także ich przyczyny i konsekwencje – które mają swoje źródło w różnego rodzaju archiwach, będących dziś przestrzenią eksploracji i gwarantem sensów zarazem: powszechne jest odwołanie do nich w praktyce polityki pamięci („nieznane karty historii”, „nowe dokumenty i źródła”), dyskusjach politycznych (lustracja) i medialnych (archiwa telewizji), licznych działaniach artystycznych (found footage) i krytycznych (przepisywanie i pisanie na nowo historii różnych dziedzin sztuki). Celem tomu byłoby „schłodzenie” tej debaty – krytyczne przyjrzenie się strategiom artystycznym, politycznym, krytycznym i innym, by wykazać, co i jak znaczą archiwa „mimo wszystko”.

Artykuły (do 40 tys. znaków) wraz ze streszczeniem (500 znaków) i krótką notą o autorze proszę nadsyłać do 15 sierpnia na adres: [email protected].

 

• • •

Kategorie:

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarze

  • Your gravatar
    Imię
     
     

    Można używać podstawowych znaczników XHTML w treści komentarza. Podany w formularzu mail nigdy nie będzie publikowany. Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety.