recensio.net: platforma recenzji historycznej literatury naukowej

Recensio.net to wielojęzykowa ogólnoeuropejska platforma internetowa powstającą w celu publikacji recenzji literatury historycznej. Recensio.net jest projektem działającym na zasadzie Open Access, wspieranym przez Bawarską Bibliotekę Państwowa (BSB) w Monachium, Niemiecki Instytut Historyczny w Paryżu (DHIP) oraz Instytut Historii Europejskiej (IEG) w Moguncji. Opublikowane artykuły dotyczyć będą tematyki europejskiej. Językami nawigacyjnymi platformy są język angielski, niemiecki i francuski, podczas gdy same recenzje mogą być redagowane w każdym języku europejskim.

Redakcje czasopism oraz instytucji, które do tej pory wydawały swe recenzje w druku mogą publikować swoje rubryki recenzyjne w bardzo czytelnym formacie online na recensio.net, nawet jeszcze przed oddaniem czasopisma do druku. Każda recenzja udostępniana jest niezależnie od czasopisma, w którym się znajdują. Użytkownicy mają do dyspozycji odpowiednie narzędzia pozwalające na łatwe wygenerowanie opisu bibliograficznego przeglądanego materiału oraz uzyskanie informacji co do praw autorskich i możliwości republikacji.

Twórcy systemu zakładają, że autorzy będą mieli możliwość publikowania na Recensio.net myśli przewodnich swoich tekstów (takich jak eseje i monografie). Dzięki wprowadzanym przez użytkowników komentarzom stopniowo powstać mają w ten sposób „żywe recenzje“ i dyskusje dotyczące publikacji. Portal oferuje też bardzo rozbudowany system przeszukiwania zgromadzonych w katalogu materiałów.

Portal ma usprawnić standardowy model recenzowania we współczesnych naukach humanistycznych oraz otworzyć czasopisma historyczne na bardziej interdyscyplinarne wykorzystanie publikowanych przez nich treści: we want to allow for the changing review patterns in the academic sector. Reviewers often lack the time to write an entire review of a text in its entirety. With a comment they get the chance to give their opinion quickly and easily on an aspect of the text, which at the same time facilitates reviews across various disciplines: A sociologist can review a chapter of an historical publication in reference to his own field without any difficulties.

Recensio.net jest projektem Open Access, co oznacza, że wszystkie zgromadzone w nim publikacje są dostępne dla użytkowników bez żadnych ograniczeń. Zasady wykorzystania tych materiałów (w szczególności ich republikacji) opisane są szczegółowo w odniesieniu do każdej pojedynczej publikacji. Twórcy strony informują o wykorzystaniu do tego celu m.in. licencji Creative Commons.

Bawarska Biblioteka Państwowa gwarantuje wzbogacenie udostępnianych w serwisie recenzji metadanymi, włączenie opisów do swoich katalogów (OPACi) oraz długookresową archiwizację zgromadzonych treści. Więcej informacji na temat systemu i możliwości współpracy z redakcjami czasopism naukowych i wydawnictwami udostępnia Agatha Kremplewski / Bawarska Biblioteka Narodowa (BSB), [email protected]; +49-(0)89-28638-2977.