Szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) zaprasza aktywnych działaczy nauki, kultury, edukacji, sektora pozarządowego na szkolenie dla przyszłych animatorów. Poszukujemy osób, które chcą szerzyć i wdrażać w projektach oraz organizacjach wiedzę o wolnych i otwartych zasobach edukacyjnych, naukowych i kultury. Oferujemy kompleksowe szkolenia oraz stałe wsparcie dla budowania sieci animatorów, która jest niezbędna, by idee otwartości docierały do każdego zainteresowanego w Polsce. Od przyszłych animatorów oczekujemy podejmowania aktywności w celu dalszego promowania i popularyzacji wiedzy o otwartej edukacji czy nauce.

Program szkoleń obejmie wykłady i warsztaty z zakresu: świat współczesnej informacji i mediów, Domena publiczna, prawo autorskie i wolne licencjonowanie, Open Access, wolne i otwarte oprogramowanie, otwarta kultura, otwarte zasoby edukacyjne w Internecie oraz nowe technologie. W ramach szkolenia przyszli animatorzy będą również mogli pracować nad pomysłami własnych “otwartych projektów”.

Przyszłego trenera powinny cechować: aktywność i zapał do pracy społecznej; zainteresowanie ideą otwartości; znajomość zagadnień związanych z profilem działania KOED; znajomość podstaw prawa autorskiego; biegłość w obsłudze komputera; umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie; znajomość języka angielskiego (wszystkie warsztaty będą prowadzone w języku polskim, ale będą wykorzystane materiały angielskojęzyczne).

Czas i miejsce szkolenia: 7-10 lipca 2011 roku, Toruń, Biblioteka Uniwersytecka
Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 30 maja. Informacja o przyjęciu na szkolenie i szczegółowe informacje zostaną
przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.