XIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki

W Lublinie, w dniach 27 – 29 kwietnia 2011 roku, odbędzie się XIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. Hasło tegorocznego spotkania to „Kancelaria i archiwum – wczoraj i dziś”. Organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Archiwistów UMCS. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka.

Referaty podzielone będą na kilka sekcji tematycznych. W tym roku uczestnicy zaprezentują się nie tylko w Lublinie, ale również w Zamościu. Oprócz studentów i pracowników naukowych z wielu polskich uczelni, przybędą również goście z zagranicy, m. in. z Ukrainy i Jekaterynburga. W sumie w Zjeździe weźmie udział ponad 60 referentów. Szczegóły dotyczące OZSA można znaleźć na stronie internetowej www.xiiiozsa.yoyo.pl

Szczegółowy plan zjazdu znajduje się na w załączonym pliku:
[download id=”24″]