Kroniki filmowe nareszcie legalnie w Sieci

…a przynajmniej tak by się wydawało. Na Facebooku znalazłem informację o uruchomieniu portalu Kronika RP, który ma ocalić od zniszczenia i zapomnienia unikatowe materiały, gromadzić świadectwa przeszłości, łączyć oficjalne przekazy z amatorskimi zapisami ważnych wydarzeń, wielką Historię z mniejszymi historiami, tak, by stworzyć z nich wieloaspektowy i multimedialny obraz zbiorowej pamięci Polaków.

Treścią serwisu wydawanego przez Grzegorza Molewskiego (Kino Polska) we współpracy ze Studiem Filmowym KRONIKA, Video Studio Gdańsk i firmą Logoland są materiały filmowe dokumentujące wydarzenia z najnowszej historii Polski. Na razie niestety nie znajdziemy tam klasycznych peerelowskich kronik (PKF). Pierwszym etapem budowy portalu jest stworzenie bazującego na wydaniach Polskiej Kroniki Filmowej (PKF) i notacji filmowych Studia Filmowego KRONIKA z lat 1990-2010 multimedialnego portretu III RP. W kolejnych etapach publikowane będą online wydania PKF z okresu 1945-1989 oraz Polskiej Agencji Telegraficznej (PAT) z lat 1924-1939.

Wiele z tych materiałów jest już dostępnych w internecie, gdzie są publikowane z pominięciem ograniczeń nakładanych przez system prawa autorskiego i często z błędnymi opisami.

Czekając na pozytywne wyniki rozmów wydawców portalu z instytucjami zarządzającymi polskimi archiwaliami filmowymi przeglądać można bardzo interesujące materiały dokumentujące historię Polski po 1989 roku. Warto zwrócić uwagę, jak ważnym elementem portalu są merytoryczne i bardzo dokładne opisy poszczególnych filmów.

www.kronikarp.pl