Oddolna digitalizacja i osobliwe zasoby

Digital curiosities: resource creation via amateur digitization to opublikowany w czasopiśmie Literary and Linguistic Computing artykuł Melissy Terras. Komentuję go już na swoim anglojęzycznym blogu (na który serdecznie zapraszam), więc tutaj chciałbym napisać tylko kilka słów na ten temat.

Melissa Terras pisze o oddolnej digitalizacji kontrastując działania instytucji pamięci takich jak muzea i archiwa z amatorską aktywnością internautów, którzy na własną rękę pozyskują materiały archiwalne i udostępniają je w Sieci, z reguły nie troszcząc się zbytnio o odpowiedni ich opis i prawa autorskie. Autorka koncentruje się głównie na tych cyfrowych zasobach, które z perspektywy poważnych instytucji nie mają większego znaczenia (stare reklamy, okładki płyt gramofonowych czy materiały archiwalne dokumentujące kulturową historię menstruacji). Warto przeczytać zgromadzone przez nią wypowiedzi autorów tego typu projektów – można wiele dowiedzieć się o ich motywacjach i sposobie działania.

swoim komentarzu do tego tekstu podejmuję problem relatywistycznego charakteru pojęcia kuriozum (szczególnie ostrożnie warto się nim posługiwać w odniesieniu do Internetu) oraz mówię o interfejsie dostępu do digitalizowanych oddolnie zasobów dziedzictwa kulturowego.