Internetowa baza ekshumowanych na terenie Warszawy w latach 1945-1947

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy na podstawie zachowanych dokumentów przygotowało i udostępniło w internecie imienną bazę ciał osób ekshumowanych na terenie Warszawy w latach 1945-1947. W czasie okupacji, szczególnie podczas Powstania Warszawskiego, znaczna cześć ofiar nie została pochowana na cmentarzach, z uwagi na toczące się walki. Po zakończeniu wojny rozpoczęto ekshumacje, które zakończyły się w 1947 roku pochowaniem zmarłych na warszawskich cmentarzach. Baza jest dostępna na stronie: www.warszawa.ap.gov.pl/ekshumacje

W czasie wojny, szczególnie podczas powstania, do pochówków wykorzystywano każdy skrawek zieleni, trawniki, parki, podwórza, rowy przeciwpancerne. Do zwłok dołączano pojemnik (najczęściej butelkę) z informacjami, takimi jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia. Po zakończeniu wojny rozpoczęto ekshumacje, które zakończyły się w 1947 roku. Za każdym razem sporządzano listę ekshumowanych ciał, przepisując zawarte w pojemnikach informacje. Dokumenty te są przechowywane w zespole „Akta miasta Warszawy” w części „Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Statystyczny”, w jednostkach archiwalnych o sygnaturach 168, 169, 454, 455.

Na podstawie list Archiwum Państwowe m.st. Warszawy sporządziło internetową bazę danych zawierającą 15163 imion i nazwisk oraz sygnatury. Wyszukiwanie ułatwia specjalnie sporządzona wyszukiwarka. W najbliższym czasie planowane jest dołączenie elektronicznych kopii list.

Na fotografii: Powstanie Warszawskie, grób por. Andrzeja Saneckiego „Andrzeja”, dowódcy kompanii „Anna” batalionu „Gustaw”, na cmentarzu polowym w podwórzu domów przy ul. Kilińskiego 1 i 3.