Katalogi rękopisów średniowiecznych w zbiorach polskich

Zestawiona przeze mnie na własny użytek bibliografia drukowanych katalogów rękopisów obejmuje około 60 pozycji. Tylko niewielka ich część została zdigitalizowana i udostępniona online. Poniżej przedstawiam katalogi dostępne w Internecie, bez ich bliższego charakteryzowania. Katalogi te udostępniane są w różnych bibliotekach cyfrowych.

 1. Tadeusz Trzciński, Średniowieczne rękopisy biblioteki kapitulnej w Gnieźnie, Poznań 1909
 2. Tadeusz Trzciński, Arkadiusz Lisiecki, Biblioteka Seminaryum Duchownego w Gnieźnie. I : Katalog rękopisów aż do roku 1725, Poznań 1909
 3. Arkadiusz Lisiecki, Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu: aż do wieku XV włącznie, Poznań 1905
 4. Arkadiusz Lisiecki, Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu: aż do wieku XV włącznie: ciąg dalszy, Poznań 1905
 5. Arkadiusz Lisiecki, Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu: aż do wieku XV włącznie: dokończenie, Poznań 1905
 6. Władysław Wisłocki, Katalog rękopisów Biblijoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cz. 1 Z. 1-4, Wstęp. Rękopisy 1-1875
 7. Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, Seria I. T. 3, Kraków 1884
 8. Aleksander Birkenmajer, Kazimierz Piekarski, Katalog wystawy rękopisów i druków polsko – węgierskich XV i XVI wieku, Kraków 1928
 9. Aleksander Birkenmajer, Kazimierz Piekarski, Katalog wystawy rękopisów i druków przyrodniczo-lekarskich XIII-XVI wieku, Kraków 1928
 10. Swego rodzaju ciekawostka: rękopiśmienny Catalogus codicum scriptorum qui in Bibliotheca Regia ac Academica Wratislaviensi servantur, t.1 autorstwa Johanna Christopha Friedricha, zachowany w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego
 11. Inny rękopiśmienny katalog: Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, tomy 1-26 (podaję link do tomu 1)
 12. Trzeci: Alfons Hilka, Udo Lincke, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu
 13. I czwarty: Katalog der Handschriften der Rehdigerana
 14. Z katalogów filigranów, które są równie ważne w badaniach nad średniowiecznymi rękopisami, dostępny online jest tylko katalog Franciszka Piekosińskiego, Średniowieczne znaki wodne, zebrane z rękopisów w archiwach i bibliotekach polskich głównie krakowskich z XIV w., Kraków 1893

Nie ulega wątpliwości, iż przegląd ten ujawnia bardzo niekorzystną dla historyków sytuację. Większość katalogów dużych zbiorów rękopiśmiennych (BN, BUW, UJ, Biblioteki Czartoryskich, Ossolineum, Biblioteki Gdańskiej PAN itd.) nadal nie jest dostępna w sieci globalnej w żadnej postaci (katalogu online czy też zdigitalizowanej wersji katalogu drukowanego). Publikowanie różnego rodzaju katalogów jest ważnym postulatem i pilną potrzebą. Jest to co najmniej równie ważne jak publikowanie samych źródeł, należy więc kłaść na to szczególny nacisk wobec twórców bibliotek cyfrowych.