Zbuduj archiwum społeczne w swojej gminie

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) to propozycja skierowana do bibliotek biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek. Jeśli Twoja biblioteka uczestniczy w tym programie możesz zachęcić ją do zaangażowania się w inicjatywę budowy rozproszonej sieci gminnych archiwów społecznych.

CATL ma eksplorować te zasoby archiwalne, do których nie docierają działające centralnie instytucje pamięci (archiwa państwowe), a które przechowywane są w prywatnych domach. Fotografie, dokumenty, ale także świadectwa (ustne relacje) opisujące wydarzenia z przeszłości mogą być bezpowrotnie utracone, jeżeli w porę nie zainicjuje się odpowiednich działań ratunkowych. System CATL ma być infrastrukturą tego typu aktywności.

W tym realizowanym przez Ośrodek KARTA projekcie lokalne archiwum społeczne budowane jest wokół biblioteki gminnej. Bibliotekarz staje się inspiratorem archiwalnych działań ratowniczych, zachęca historyków obywatelskich to współtworzenia archiwum, przekazuje dalej zdobytą w ramach szkoleń wiedzę o metodach pozyskiwania zasobów archiwalnych, digitalizacji i udostępnianiu ich w internecie.

Więcej informacji o projekcie: blog.archiwa.org

Informacji udziela też Agnieszka Kudełka: [email protected], tel. (22)8441055, skype: agnieszkakudelka

Warto zaznaczyć, że koszty udziału bibliotek w projekcie „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” w całości ponosi Ośrodek KARTA. Bibliotekarki i bibliotekarze nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze swoim udziałem w projekcie, a koszty podróży (dojazd na szkolenia) są zwracane.

Na tej stronie możesz sprawdzić, czy Twoja biblioteka uczestniczy w Programie.