Wikipedyści współpracują z British Museum

Około czterdziestu redaktorów Wikipedii miało możliwość wejścia do gmachów British Museum ze specjalna przepustką zapewniającą im możliwość obserwowania codziennej pracy tej instytucji. Wikipedyści mogli porozmawiać z pracownikami i przygotować dokumentację fotograficzną wybranych zbiorów.

Co skłoniło jedno z najważniejszych muzeów na świecie do nawiązania współpracy z największą wirtualną encyklopedią? Jak przeczytać możemy na  łamach The New York Times’a, muzeum chce aby jak najwięcej informacji o eksponatach z jego kolekcji oraz wynikach badań prowadzonych przez jego pracowników udostępnione zostało przez wolontariuszy tworzących Wikipedię.

Pośród milionów eksponatów zebranych w British Museum, jak oceniają uczestnicy projektu, są jeszcze nadal tysiące takich, które stać się mogą podstawą do stworzenia nowych haseł w Wikipedii. Dzięki sprawdzonemu już w innych instytucjach modelu współpracy korzyści odniosą obie strony. Ten informacyjny barter pozwoli British Museum zwiększyć skuteczność promocji i zasięg treści edukacyjnych opartych o przechowywane w tej instytucji zbiory. Wikipedia nawiązując współpracę z jedną z najbardziej szanowanych instytucji kultury na świecie legitymizuje za jego pomocą swoją pozycję jako depozytariusza wiedzy.

Posunięciem zasługującym na szczególną uwagę jest wprowadzenie specjalnego łącznika – wikipedysty, który w ramach kilkutygodniowego bezpłatnego stażu w British Museum będzie miał za zadanie ustanowienie trwałych relacji pomiędzy dwoma instytucjami. Być może dzięki temu skutki tego projektu będą długotrwałe i wykroczą poza pojawienie się kilku nowych haseł.

Obie społeczności: pracowników British Museum oraz wolontariuszy opracowujących hasła w Wikipedii wiele łączy, tak również wiele dzieli. Najbardziej spornym obszarem znów okazują się prawa autorskie, na które obie strony mają całkowicie odmienne poglądy. Innym tematem, którego dla dobra współpracy postanowiono nie podejmować są kontrowersje związane z pochodzeniem i sposobem uzyskania niektórych zabytków ze zbiorów muzeum (np. Marmury Elgina), czy też kwestie bezpośredniej promocji British Museum w hasłach Wikipedii (problem m.in. podważania zasady neutralności haseł).

Współpraca i wymiana wiedzy następuje w obu kierunkach. Tak jak wikipedyści dowiadują się wiele na temat zbiorów od kuratorów zajmujących się poszczególnymi kolekcjami, tak samo kuratorzy uczą się jak być aktywnymi członkami społeczeństwa informacyjnego:

And just as the curators were being taught how to edit on Wikipedia, the Wikipedians were discovering how to learn from the museum’s staff: “A lot of the talk was, ‘How do we talk to a curator?’ ” Mr. Cock said. “The answer is just send us an e-mail. That’s what they’re here for. And if the answer goes up on Wikipedia, that probably means they won’t have to answer it again.”

Według statystyk w samym tylko maju strony haseł powiązanych z British Mueum w Wikipedii odwiedziło ponad 500 tysięcy internautów (wobec ogólnej liczby około 330 milionów odwiedzin miesięcznie). Dla kontrastu w ciągu roku strony muzeum odwiedzane są łącznie około 15 mln razy. Świadome włączenie się instytucji kultury do współtworzenia treści dotyczących ich samych (i ich zasobów) w internecie pozwala zwiększać widoczność kolejnych porcji wiedzy. Jednym z najbardziej popularnych “dostawców” informacji jest dziś właśnie Wikipedia. Nie jest to jednak model doskonały i zaangażowanie specjalistów z danej dziedziny jest potrzebne do dalszego rozwoju społeczeństwa opartego na ogólnodostępnej wiedzy.

Inne przykłady współpracy:

Fot. wallyg CC-BY-NC-SA