Darmowe szkolenie: prawo autorskie, otwartość, edukacja i nauka

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) w dniach 11-13 czerwca organizuje pod Warszawą bezpłatne szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury. To świetna okazja do poznania najnowszych trendów w nauce i edukacji związanych z szeroko rozumianą otwartością (Open Access, otwarte zasoby edukacyjne, podstawy prawa autorskiego, otwarta nauka).

Program szkoleń obejmie wykłady i warsztaty z zakresu: Świat współczesnej informacji i mediów, Domena publiczna, Prawo autorskie i wolne licencjonowanie, Open Access, Wolne i otwarte oprogramowanie, Otwarta kultura, Otwarte zasoby edukacyjne w Internecie oraz Nowe technologie. W ramach szkolenia przyszli animatorzy będą również mogli pracować nad pomysłami własnych „otwartych projektów”.

KOED poszukuje osób, które chcą szerzyć i wdrażać w projektach oraz organizacjach wiedzę o wolnych i otwartych zasobach edukacyjnych. KOED oferuje kompleksowe szkolenia oraz stałe wsparcie dla budowania sieci animatorów, która jest niezbędna, by idee otwartości docierały do każdego zainteresowanego w Polsce.

Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia, w miarę możliwości także koszty podróży. Formularz zgłoszeniowy można pobrać pod tym linkiem. Należy go wysłać do organizatorów (kamilsliwowski at gmail.com) do 21 maja.

Informacja o przyjęciu na szkolenie i szczegółowe informacje zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji. Więcej informacji – strona KOED.