Digital naives? Jaki jest społeczny potencjał cyfrowych tubylców?

Tytuł wpisu to temat co najmniej na pracę doktorską. Chciałbym tu jednak zwrócić uwagę na artykuł opublikowany w The Economist, który dość krytycznie analizuje koncepcję cyfrowych tubylców (digital natives) i ich potencjał społeczny.

Kim są cyfrowi tubylcy? Marc Prensky pisze: Digital Natives are used to receiving information really fast. They like to parallel process and multi-task. They prefer their graphics before their text rather than the opposite. They prefer random access (like hypertext). They function best when networked. They thrive on instant gratification and frequent rewards. They prefer games to “serious” work. Cyfrowi tubylcy to najmłodsza generacja, dla której komputer i internet to naturalne systemy społecznego komunikowania, budowania tożsamości, zabawy i pracy. O tej generacji przeczytać można także w wydanej niedawno w polskim tłumaczeniu książce Dona Tapscotta Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat lub w publikacji Born Digital, której autorami są Urs Gasser i John Palfrey. Dość ciekawą prezentację na ten temat przygotował też Marcin Polak z serwisu Edunews.

Definiowanie generacji jest dość medialnym procesem, chociaż łatwo tutaj o uproszczenia i naginanie faktów do z góry przygotowanej tezy. Artykuł opublikowany w The Economist zwraca uwagę na dane podważające koncepcję aktywnej, świadomej i gotowej do współdziałania w sprawach publicznych generacji digital natives.

Po pierwsze trudno mówić o jednorodnej generacji: cyfrowi tubylcy to różnorodna grupa społeczna, jej charakter definiuje nie tylko dostęp do nowych mediów i korzystanie z komunikacyjnych gadżetów, ale też miejsce zamieszkania, status społeczny rodziców itp. Problem ten eksploruje w swoim raporcie Eszter Hargittai: findings suggest that Internet know-how is not randomly distributed among the population, rather, higher levels of parental education, being a male, and being white or Asian American are associated with higher levels of Web-use skill. Zachęcam do lektury.

Nadzwyczajna aktywność społeczna realizowana dzięki Sieci – aktywność, którą zwolennicy teorii cyfrowych tubylców chcą przypisać do opisywanej przez siebie generacji – to też problematyczna sprawa: recent study by the Pew Research Center, an American think-tank, found that internet users aged 18-24 were the least likely of all age groups to e-mail a public official or make an online political donation. But when it came to using the web to share political news or join political causes on social networks, they were far ahead of everyone else. Rather than genuinely being more politically engaged, they may simply wish to broadcast their activism to their peers.

Polityczna czy społeczna aktywność na Facebooku albo Twitterze nie musi automatycznie przekładać się na realne zaangażowanie poza internetem.