II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce

14-15 stycznia w Toruniu odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce. Celem konferencji jest przekonanie świata nauki polskiej do otwartego modelu komunikacji naukowej open access, który jest najnowocześniejszym i ekonomicznie uzasadnionym modelem stosowanym w wielu instytucjach Europy i świata. Ruch open access rozwija się bardzo dynamicznie i ma duże sukcesy, jeśli chodzi o konkretne rozwiązania prawne i organizacyjne.

openaccess

Jeśli Polska chce oprzeć swój rozwój o najnowsze technologie, wiedzę, wymianę informacji, to szybki i otwarty obieg informacji naukowej jest podstawą procesu przemian. Bez swobodnego dostępu do nauki (około 1500 otwartych repozytoriów, ponad 22 mln. artykułów naukowych) nie byłoby takiego postępu i przyspieszenia technologicznego, z jakim mamy do czynienia w chwili obecnej. Polska nie może zaniechać starań o włączenie naszej nauki w światowy obieg, bo skarze się na zastój i wykluczenie technologiczne.

Program konferencji:

14 styczeń 2010, Sesja I 10.00-18.00 (English day)

1. Instytucjonalne i naukowe korzyści jakie wynikają z otwarcia dostępu do wiedzy – Dr Alma Swam – Key Perspectives Ltd. Wielka Brytania.
2. Wprowadzanie w życie uniwersytetu polityki otwartego dostępu do wiedzy? Profesor Bernard Rentier, Rector of the University of Liege. Belgia
3. Przekształcanie tradycyjnego czasopisma naukowego w model otwarty – Saskia Franken, Utrecht University Library, Holandia.
4. Europejska polityka otwartego dostępu do nauki wobec USA? Iryna Kuchma, eIFL- Electronic Information for Libraries. Rzym, Włochy.
5. Otwarte zasoby naukowe w Polsce – wybrane projekty i inicjatywy, współpraca europejska. Marcin Werla, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań, Polska.

15 styczeń 2010, Sesja II 10.00-16.00 (Polish day)

1. Otwarta nauka – Profesor Włodzisław Duch Instytut Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.
2. Czasopismo open access Acta Palaeontologica Polonica Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk – dr Jarosław Stolarski, PAN
3. AMUR – repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu – mgr Małgorzata Rychlik, mgr Emilia Karwasińska, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
4. Zarządzanie własnością intelektualną przez naukowców i instytucje naukowe – dr Alek Tarkowski, Uniwersytet Warszawski.
5. Nowoczesne technologie publikacji elektronicznej dla wydawców open access. Mgr Jacek Ciesielski Versita, Warszawa, Polska.
6. Koalicja Otwartej Edukacji i promocja otwartej nauki (open knowledge) w Polsce – Jarosław Lipszyc KOED Warszawa.

Informacje organizacyjne znaleźć można na stronie Ebib.info