Zotero 2.0 – narzędzie networkingu także dla historyków

Zotero to plugin do przeglądarki Firefox, pozwalający na sprawne kolekcjonowanie i organizowanie danych zbieranych podczas researchu realizowanego on-line. Projekt rozwijany przez CHNM wszedł właśnie w drugą fazę rozwoju, w ramach której udostępniono użytkownikom nowe funkcje. Szczegółowy opis nowości dostępny jest na oficjalnym blogu. Informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z Zotero znaleźć można tutaj.

grupa1
Grupa na serwerze Zotero

Funkcjonalność dodana ostatnio do tego narzędzia mocno rozwija jego potencjał. Od teraz dane zbierane w ramach internetowych poszukiwań system archiwizuje na serwerach projektu. Jednak według mnie najważniejszą nowością jest system pozwalający na kontaktowanie się między użytkownikami i wymianę zasobów.

Mówienie o wykorzystaniu internetu w badaniach historycznych to przede wszystkim zwrócenie uwagi na potencjał tego medium związany z networkingiem – tworzeniem sieci połączeń między poszczególnymi badaczami, bibliotekarzami, nauczycielami, studentami itp. Idea współpracy on-line realizowana jest już na wielu zamkniętych forach, w ramach niszowych serwisów społecznościowych czy na listach mailingowych. Warto podkreślić (za inspiracją Stevena Mintza), że nie chodzi tutaj jedynie o komunikację między naukowcami, ale o współpracę. Wymiana maili zawierających informacje o konferencjach czy zestaw literatury na kolejne ćwiczenia to tylko proste wykorzystanie możliwości komunikacyjnych internetu, z czym – jak się często okazuje – wciąż są problemy na uczelniach… Idea networkingucyfrowej humanistyce wskazuje na potencjał internetowej współpracy, polegającej nie tylko na wymianie informacji, ale także wspólnym poszukiwaniu, opisywaniu czy tworzeniu zasobów, czy nawet realizowaniu złożonych projektów w ramach grupy współpracujących osób. Koncepcje te połączyć można z ideą social scholarship, o której pisze na swoim blogu Laura Cohen.

Dzięki nowym funkcjom Zotero każdy użytkownik tego narzędzia stworzyć może własną grupę zainteresowań, w ramach której wymieniać będzie zgromadzone dane. Ma też szansę na prezentację własnych projektów i badań na specjalnej stronie domowej.

W kontekście nowych funkcji Zotero warto przeczytać także archiwalny wpis z bloga Dana Cohena Zotero and the Internet Archive Join Forces.

O Zotero pisał w polskim internecie także Paweł Wimmer: Zotero – dodatek dla naukowców i studentów, Zotero, synchronizacja i BUW.