Seminarium Kulturoznawstwo a wiedza historyczna

Fundacja Kultury wraz z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, redakcją kwartalnika „Kultura Współczesna” i Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym zapraszają na seminarium Kulturoznawstwo a wiedza historyczna – kolejne z cyklu spotkań pod nazwą: Kultura współczesna – teoria i praktyka.

Spotkanie odbędzie się w dniach 22 i 23 maja 2009 roku na ul. Szewskiej 36 (s. 107) we Wrocławiu.

kulturawspolczesna

W programie:
22 maja 2009 (piątek), g. 10.00-19.00

* zwiedzanie wystawy „1000 lat Wrocławia” w Muzeum Historycznym (Pałac Królewski)
PANEL I. KULTURA I HISTORIA

* prof. Anna Zeidler-Janiszewska: Kulturoznawcze pożytki z wiedzy historycznej
* prof. Andrzej Szpociński: O pojęciu kultury historycznej
* prof. Włodzimierz Suleja: Historyczny wymiar zbiorowej pamięci Polaków
* dr Bartosz Korzeniewski: Uwarunkowania przemian polskiej pamięci po 1989 roku

23 maja 2009 (sobota), g. 9.00-14.00

PANEL II. PAMIĘĆ KULTUROWA – MIEJSCA PAMIĘCI

* dr Magdalena Saryusz-Wolska: Wątpliwości wokół teorii pamięci kulturowej
* dr Jacek Schindler: Obiekt i przedmiot pamięci kulturowej
* prof. Andrzej Szpociński: Czy warto popularyzować termin „miejsca pamięci”?
* prof. Stefan Bednarek: Jeśli nie „miejsca pamięci”, to co?

PANEL III. Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

* Pamięć miasta – dr Magdalena Saryusz-Wolska; mgr Dagmara Margiela i dr Jacek Schindler; mgr Piotr Retecki; Michał Matlak
* Pamięć i obyczaj – prof. Adam Nobis i dr Piotr J. Fereński
* Pamięć i nostalgia – dr Izolda Topp-Wójtowicz
* Troska o pamięć – dr Rafał Nahirny; dr Renata Tańczuk mgr Aneta Krejczy; dr Piotr J. Fereński; mgr Magdalena Barbaruk; Jacek Małczyński.
* Podsumowanie – prof. Robert Traba: O pożytkach z historii dla kulturoznawstwa